El-sabotage mot Södertälje Sjukhus

Publicerad 7 sep 2016, 14:55

Ellförsörjningen på en nybyggd och ännu inte driftsatt del av Södertälje sjukhus har utsatts för ett mycket allvarligt och unikt sabotage. Stora spikar har skjutits eller spikats in i kraftförsörjningskablar i syfte att slå ut både ordinarie elsystem och reservkraft. 

Sabotaget upptäcktes i somras men avslöjas först nu genom att tidningen Expressen tagit del av byggföretaget Skankas internutredning. Av utredningen framgår att ”spikarna och dylika föremål har skjutits eller slagits igenom underifrån genom att dra ur kabel, slå i spik samt att dölja spik och ingångshål med svart spritpenna”.

”spikarna och dylika föremål har skjutits eller slagits igenom underifrån genom att dra ur kabel, slå i spik samt att dölja spik och ingångshål med svart spritpenna”.

Sammanlagt tolv grövre elkablar har, enligt Expressen, preparerats med dolda metallföremål. Kablarna finns i ett ställverk och i ett så kallat UPS-rum, en reservkraftscentral som ska förse sjukhuset med spänning under strömavbrott.
Av internutredningen framgår att risken var överhängande för att en ljusbåge skulle uppstå. Samtidigt säger Skanska att de gör flera tester innan spänningen släpps på.
Det beräknas kosta 1-1,5 miljoner kronor att återstålla skadorna. Den nybyggda delen av sjukhuset, där sabotage genomfördes, ska bland annat innehålla akutmottagning, intensivvård och förlossningen.
En förundersökning om grov skadegörelse pågår och polisen vill inte kommentera utredningen.