Så mycket billigare är elbussarna

Publicerad 7 jun 2016, 11:45

I Stockholm pågår fram till årskiftet ett test med 8 laddhybridbussar som trafikerar linje 73. De första resultaten visar på bussar som drar 75 procent mindre bränsle, sparar 60 procent av energiförbrukningen och släpper ut 90 procent mindre koldioxid. Men högt inköpspris och laddtid utgör fortfarande problem.

– En fullelektrisk buss är dyrare än en hybrid, det kommer fortsätta så för evigt… eller åtminstone de kommande fem-sex åren.

Det säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar under ett panelsamtal där de första resultaten från elbussförsöket i på Stockholms busslinje 73 diskuterades i förra veckan. Han sätter fingret på en av de stora utmaningarna för att elbussar ska kunna bli reella alternativ till dagens biodiesel/diesel-bussar. Men inköpskostnaden är inte enda problemet. Bussoperatören Keolis vd, Magnus Åkerhielm berättar att en lärdom är att laddtiden, som med snabbladdare är 6 minuter, kommer kunna stjälpa en operatör i en bussupphandling.

FAKTA

Elbussprojektet i Stockholm

Testet i Stockholm är en del av det EU-projektet ZeEUS med nollutsläppsbussar i bland annat Barcelona, Paris och tyska Münster. ett 40-tal städer i Europa är med som observatörer.

– För att klara konkurrensen så måste vi göra en planering som gör att skattekronorna används effektivt. Nästan 60 procent av kostnaden är personal, så det handlar om att du inte vill betala extraminuter för laddning, du måste ha en möjlighet att använda tiden vid ändstationen. Kanske kan föraren ha sin paus där, frågar sig Magnus Åkerhielm retoriskt.

Keolis-vd:n poängterar också investeringskostnadens betydelse.  

– För att sänka kostnaden vill du utnyttja infrastruktren sju dagar i veckan och över lång tid, säger han.

Helst ska bussen inte bara köra veckans alla dagar utan också dygnet runt. Linje 73 körs bara måndag till fredag.

Projektet i Stockholm med 8 bussar som både laddas med snabbladdare och över natten i depån är en del av ett stort EU-projekt där städer som Barcelona, Münster och Paris redan är aktiva och fler städer ska införa försök. Ett 40-tal europeiska städer är med som observatörer.

En stor utmaning inför projektet var att välja linje. En elbuss drar 1 kWh per kilometer på plan mark, 2 kWh i uppförsbacke och behöver luftkonditioneringen användas ökar kilometerförbrukningen ytterligare 1 kWh. Försöket pågår året ut men det är först sista tiden som den andra snabbladdaren tagits i bruk. En omärkt gaslinje i bromsade installationen och det är först efter idrifttagningen som bussarna kommit över 50 procent räckvidd på el. En bra dag körs 74 procent av avståndet och 86 procent av tiden på el. Energibesparingen jämfört med RMI (biodiesel)/diesel hybrid är 49 procent och jämfört med gas 74 procent.