Logga in

Installationsbolag tar risken med EPC-modellen

Publicerad
2 feb 2016, 10:30

Caverion tar risken när Söderhamn investerar 270 miljoner kronor i kommunens fastighetsbestånd. Installationsbolaget garanterar att investeringskostnaden täcks av framtida besparingar i form av minskat underhållsbehov och ökad energieffektivitet.

– För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt generera lokala arbetstillfällen, det säger Sven-Erik Lindestam, socialdemokratiskt kommunalråd i Söderhamn.

Finansieringsmodellen som används kallas EPC som står för Energy Performance Contracting och det betyder att Caverion energieffektiviserar och moderniserar bostadsbeståndet, skolorna och andra gemesamma lokaler i Söderhamns kommun. Samtidigt garanterar bolaget att kostnaden på 270 miljoner kronor täcks av framtida besparingar som mindre behov av underhåll och bättre energieffektivitet. Om de uppsatta målen för besparingarna inte skulle nås så blir Caverion skyldiga att ställa upp med mellanskillnaden. Och projektet är även gynnsamt för kommuninvånarna i övrigt, enligt kommunalrådet.

– Projektet hanteras vid sidan om den normala investeringsbudgeten, vilket innebär att vi inte behöver göra avkall på andra aktiviteter eller justera vår budget i övrigt, säger Sven-Erik Lindestam.

Omfattningen anser kommunen också vara en styrka eftersom ungefär 100 mindre projekt slås ihop till ett och att det medför mindre upphandlingskostnader. Normalt kostar en upphandling 70 000 kronor att genomföra. Totalt kommer 430 000 kvadratmeter hyresbostäder, skolor, förskolor med mera att energieffektiviseras och moderniseras. Åtgärderna började i slutet av 2015 och väntas pågå fram till 2019. Till dess räknar kommunen med att miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp minskar med 23 procent. Utöver Söderhamns kommun är också det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen uppdragsgivare.