Logga in

Befintliga byggnader bra business

Publicerad
6 jul 2017, 08:45

ALMEDALEN 2017. Omkring 95 procent av landets byggnader är befintliga och de är en dold resurs som man kan tjäna pengar på, menar installationsjätten Caverion. 

Den krisande Caverion-koncernen med 18 000 anställda ska spara 5,5 miljoner euro 2018, enligt koncern-vd Ari Lehtoranta, men har hittat en nygammal affärsmöjlighet. Att gräva guld i gamla hus som behöver energieffektiviseras.

”Vi ser inte detta som en krissituation.”

Caverion exemplifierar med ett EPC-avtal värt 200 miljoner kronor som företaget har med Söderhamn och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen. EPC står för Energy Performance Contracting och går ut på att energibesparingarna ska betala sig själva.

Caverion tar risken med ny affärsmodell

Caverion vill rikta fokus på de byggnader som redan finns när det gäller energieffektivisering. Företaget har nämligen tröttnat på att det mest pratas om nära noll-energihus och grön nyproduktion i samband med klimatmålen.

”Visst är det bra att bygga klimatsmart – men vad händer med alla befintliga byggnader?” 

Klas Tocklin, vd på Caverion Sverige

De nybyggda husen utgör bara runt fem procent av hela byggnadsbeståndet. Det framgick av ett seminarium i går på Samhällsbyggararenans båt Blue Charm i Visby.

Installationsföretagen avgörande för klimatmålen

– Visst är det bra att bygga klimatsmart – men vad händer med alla befintliga byggnader? Många av dem är inte ens i närheten av att nå målen i klimatöverenskommelsen till 2030, sa Klas Tocklin, vd på Caverion Sverige och tillade att en stor del av de befintliga byggnaderna ägs av kommunala bostadsbolag.

– I många kommuner har ett äldre fastighetsbestånd med upprustningsbehov omvandlats till en resurs. Det har gett ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan, lägre driftskostnad och minskat underhållsbehov, menade han och pekade på fyra trender för fastighetsbranschen:

  1. Ökad teknikanvändning.
  2. Energieffektivisering.
  3. Ökad digitalisering.
  4. Fortsatt urbanisering.

Den samlade panelen, riksdagsledamöterna och bostadspolitiska talespersonerna Emma Hult (MP) och Ola Johansson (C) samt Ann-Sofie Eriksson, SKL och Håkan Olsson, Caverion, ledda av moderatorn Mattias Goldman från tankesmedjan Fores, höll i princip med om Klas Tocklins beskrivning.

Emma Hult (MP).

– Det görs alldeles för lite med vårt befintliga byggnadsbestånd. Utmaningen ligger i hur man ska kunna styra en fastighet där det redan bor folk. Det krävs mycket politiskt mod för att vi ska komma vidare i den här frågan, menade Emma Hult.

Håkan Olsson, Caverion.

Håkan Olsson, affärsområdeschef på Caverion, pekade på att incitamenten för kommunerna att energieffektivisera sina fastigheter saknas.

– Verksamhetslokaler kan finansiera renoveringen av bostäder. Men det incitamentet är jättelågt för kommunerna. Två tredjedelar av potentialen för energieffektivitet är outnyttjad och kommer fortsätta vara det till 2035 om vi fortsätter i den här takten, menade han.