Logga in

Smart styrning avgjorde Salas ljusval

Publicerad
25 aug 2015, 10:10
| Uppdaterad
15 apr 2021

Europas största anläggning av smart styrd gatubelysning med LED håller på att byggas i Sala. Kravet som det kommunägda energibolaget ställde när de tog in offerter var att anläggningen skulle löna sig från dag ett.

Belysningsföretagen var måttligt intresserade när Sala-Heby Energi AB (SHE) började laborera med att byta till LED-ljuskällor i sina lokaler. Men när det kommunägda energibolaget frågade om företagen kunde byta ut 5 000 utearmaturer till LED-ljus ökade intresset. Tre bolag lämnade anbud i upphandlingen.

– Det som avgjorde till Philips fördel var styrsystemet City Touch, säger Kenneth Mårtensson, vd för Sala Heby Energi AB.

Likt många andra svenska kommuner var det utsikten till en mycket stor energibesparing i Sala Heby som gjorde att diskussionen om teknikskifte kom upp. Men det som kom att fälla avgörandet blev inte själva ljuskällan. 

– Eftersom anläggningen kommer att sitta i 20 år så gäller det att ha en framåtsyftande teknik, och med det menar jag inte framåtsyftande i någon spekulativ mening utan en anläggning med en garanterad funktion långt fram i tiden. Philips var väldigt bra på den fronten, säger Kenneth Mårtensson.

Av eller på. Så långt gick valfriheten i den gamla belysningsanläggningen. Nu får Sala Heby Energi total och central kontroll över varje enskild ljuspunkt i hela kommunen. Det blir tidsstyrda dimmerkurvor som anpassas för faktorer som trafikmängd, snö, reflexer och tid på året, med det skiftande antal ljusa timmar som svenska förhållanden bjuder på. Men just tändning och släckning kommer faktiskt även i fortsättningen att styras av centrala skymningsreläer.

De andra offerterna i SHE:s offentliga upphandling hade också styrsystem med individuell kontroll. Skillnaden med Philips City Touch var att styrsystemet sitter inbyggt i varje armatur och att ingen extra installation tillkommer. De andra två använde istället system som medför att en separat styrenhet måste monteras i varje stolpe och att en extra ledning upp till armaturen måste dras.

Elinstallatören har tidigare skrivit om City Touch som i februari i år installerades i Tegnérparken i Uppsala. Än så länge utgör hårdvaran i styrsystemet en merkostnad för kunden.

– Jag tror att vi inom en snar framtid inte kommer att kunna sälja annat än intelligenta armaturer med möjlighet till kommunikation. Prisbilden och de funktioner kunden får med kommer göra det valet enkelt, det säger Hans Gyllner, försäljningschef för utebelysning på Philips.

Att Sala blir en föregångare som kanske får betala mer för det nya styrsystemet än vad det kommer att kosta när det nått riktigt stora volymer, ser inte Kenneth Mårtensson som något problem.

Det viktigaste för oss var att fatta ett klokt beslut. EU:s energieffektiviseringsdirektiv säger att vi måste spara energi och vi kommer att spara både energi och pengar från första räkenskapsåret med det här systemet. Det var ett krav vi hade att det här skulle bli lönsamt redan från första dagen.
Kenneth Mårtensson


Fram till början av
tjugohundratalet ägdes belysningsanläggningen i Sala av kommunen. Det helt kommunägda energibolaget SHE tog över för drygt tio år sedan och även då fanns en vinst i form av ett teknikskifte att hämta hem. Då handlade det om byte från kvicksilver till högtrycksnatrium. De armaturerna har idag halva livslängden kvar, men eftersom belysningen i kommunen gör av med 1,8-1,9 Gigawattimmar per år är bytet till LED ändå attraktivt. Det beror på att energibesparingen kan uppgå till 80 procent och livslängden på ljuskällorna åtminstone femdubblas.

SHE:s byte av belysning är ett viktigt projekt för Philips. City Touch har visserligen installerats i flera andra svenska kommuner, men då handlar det om mindre försök med 50-300 armaturer. Med 5 000 stycken är Sala störst i Europa och det har väckt uppmärksamhet i Sverige.

Flera Upplandskommuner och även flera kommuner runt Kalmar överväger att följa i Salas spår.

– Intresset för alla våra erfarenheter är stort – både ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Och det finns fler aspekter av det här än de mest uppenbara. En är att även högtrycksnatrium, som vi har haft, innehåller kvicksilver och därför måste hanteras som riskavfall. Den ljuskällan byts ju ut ganska ofta, vart fjärde år ungefär. Så det finns fler fördelar än klimatnytta att byta till LED, som ju är helt kvicksilverfritt, säger Kenneth Mårtensson.

Inne på Mats Olssons kontor ligger en 32 Watts Philips-armatur på skrivbordet. Den är en av de fyra storlekar av modellen Lumi Street som används i projektet. Mats Olsson är arbetschef på SHE och ansvarig för monteringen. I ett webbläsarfönster på hans dator ser vi området Ransta, tio minuter från tätorten. Varje gul punkt på kartbilden är en ljuskälla som är uppkopplad med det molnbaserade styrsystemet.

– Det är helt nytt för oss att kunna dimmra, det har vi inte kunnat göra alls förut, säger han.

Vid Elinstallatörens besök i slutet av april dröjer solens sista strålar kvar till niotiden. När armaturerna börjar tändas är effekten redan nedtrappad av dimmerkurvan. Eftersom färre människor rör sig ute kvällstid är det standard att dimmra ned armaturerna på gång- och cykelvägar till 70 procent efter klockan 19 och 50 procent efter klockan 22. Vintertid kommer armaturerna tändas med full effekt vid mörkrets inbrott tidigt på eftermiddagen. Men även delar av vintern kommer effekten kunna sänkas, enligt Lars-Inge Johansson, projektledare på SHE som visar oss runt på Ranstas tomma villagator.

När snön lägger sig kan vi gå ner till 80 procent. Och på en gång- och cykelbana som inte används nattetid kanske vi kan dimmra ner ända till 30 procent. Mycket av det här handlar om att vi får testa oss fram och lyssna på folk.
Lars-Inge Johansson


LED-ljuskällor i sig
är som bekant energisnålare än andra. Möjligheten att dimmra dem gör att energibesparingen i Sala ökar ännu mer. Och förutom att spara energi ger dimmringen också längre brinntid. Redan vid full effekt är den 80-100 000 timmar. Med en drifttid uppemot ett kvartssekel behöver styrsystemet i möjligaste mån vara framtidssäkert.

Kommunikationspuckarna som sitter i varje armatur har, trots att de kommunicerar via 2G-nätet genom att skicka sms, inget sim-kort som riskerar att föråldras. Istället har City Touch en hårdvara som kan uppdateras genom att Philips skickar ut nya drivrutiner. Kunden behöver heller inte ha ett abonnemang, istället väljer systemet automatiskt det starkaste nätet där den befinner sig, eftersom Philips har avtal med alla mobiloperatörer.

När City Touch-enheten spänningssätts känner den via inbyggd gps av sin position. Koordinaterna skickas med sms till det molnsbaserade styrsystemet. Med i datapaketet följer dessutom information om typ av armatur, driftdon, brinntid på ljuskällan och en mängd andra data. Ur servicesynpunkt är det här en stor fördel tycker Lars-Inge Johansson.

– Om någon ringer och säger att det är svart på gatan så kan vi se direkt om det verkligen stämmer eller om det bara är en armatur som är nere. Vi kan också ha med oss precis rätt reservdelar när vi åker ut, säger Lars-Inge Johansson.