Därför säljer Philips LED-verksamheten

Publicerad 1 apr 2015, 14:54 | Uppdaterad 15 apr 2021

Industrikonsortiet Go Scale blir ny ägare till 80 procent av Philips verksamhet för led-komponenter och fordonsljus.

Led-tillverkning och fordonsljus har varit ett av Philips huvudområden. Nu säljs 80,1 procent av affärsområdet till ett industrikonsortium lett av Go Scale Capital, Philips behåller en andel om 19,9 procent.

Beslutet är i linje med tidigare fastslagen strategi och skälet stavas innovation. Affärsområdet hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar med ökad digitalisering och tunga investeringar. Till det behövs stora resurser och det frigörs nu genom försäljningen till industrikonsortiet Go Scale Capital som betalar 28,4 miljarder svenska kronor för verksamheten.

Philips meddelande i september förra året att bolaget i framtiden skulle göra separata bolag av affärsområdena hälso- och sjukvård och belysning. Den nu annonserade försäljningen omfattar belysningskomponenter till allmänbelysning, fordons och konsumentelektronik. Philips kvarstående belysningsverksamhet ska alltså separeras i ett eget nytt bolag eventuellt kommer det handla om en ny börsintroduktion, men den processen är ännu inte klar.