Populär kurs i belysning för yrkesverksamma

Publicerad 13 jan 2015, 14:18 | Uppdaterad 15 apr 2021

Nu är det dags för en ny omgång av Energimyndighetens och Campus Värnamos kurs i energieffektiv, god belysning, som riktar sig till yrkesverksamma i bygg- och fastighetsbranschen. Du kan anmäla dig nu.

Förra året arrangerade Campus Värnamo en kurs i energieffektiv, god belysning som riktar sig till yrkesverksamma i bygg- och fastighetsbranschen. 18 personer deltog i kursen och deras reaktioner efteråt var positiva.

Kursen är avsedd att öka kunskaperna om funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi. Den är också tänkt att öka förståelsen och samverkan mellan aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen och öka takten i övergången till ny teknik för belysningslösningar.

Nu är det alltså dags för en ny kursomgång. Den startar den 3 februari, med ett första kurstillfälle om två dagar. Sedan blir det ytterligare två kurstillfällen, ett i april och ett i september.

Mellan kurstillfällena får deltagarna arbetsuppgifter att utföra på egen hand och tanken är att de också ska kunna använda sina nya kunskaper i den egna verksamheten under kursens gång.

Kursen är framtagen av Energimyndigheten och ges av Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo och den ger 6 högskolepoäng efter fullföljda och godkända studier.

Anmälningstiden går ut den 25 januari.

Mer information och anmälningsblankett finns på: www.campus.varnamo.se/utbildningar/uppdragsutbildningar