Ny ljusteknologi ger bättre hälsa

Publicerad 21 jan 2015, 14:43 | Uppdaterad 15 apr 2021

Länge har forskare vetat att ljus påverkar människors välbefinnande, men man har inte vetat i hur hög grad. Färsk forskning inom området Human Centric Lightning visar att belysning har mycket större betydelse än vad man tidigare trott. 

Den svenska forskaren Thorbjörn Laike har tillsammans med kollegor på Lunds universitet utfört studier som har tittat på sambandet mellan korrekt ljussättning och optimala arbetsförhållanden. En mörk oktobermorgon berättar han för ett fullsatt seminarium på Annells i centrala Stockholm om vikten av dagsljus och omfältsljus, speciellt för oss nordbor. Och han uppmanar alla att våga tänka nytt.

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi på Lunds Universitet och föreståndare för Centrum för energieffektiv belysning (Ceebel) i Lund. Han har i olika studier försökt ta reda på vilken betydelse dagsljuset har för vår hälsa, om ljusets riktning spelar någon roll och om ljuset har någon betydelse för människors inlärning.

FAKTA

Thorbjörn Laike

Namn: Thorbjörn Laike.

Ålder: 56 år.

Bor: I lägenhet i Lund.
Jobb: Professor i miljöpsykologi på Lunds Universitet och föreståndare för Centrum för energieffektiv belysning (Ceebel) i Lund.

Familj: Fru Pia samt tre söner
.


Resultaten från studierna
visar att människors prestation, dygnsrytm och välbefinnande påverkas starkt av ljuset. Både för lite ljus och ljus vinklat från fel håll kan ha negativ inverkan i form av obalans av sömnhormonet melatonin, koncentrationssvårigheter och obehagskänslor.

För optimal belysning är det, enligt Thorbjörn Laike , viktigast att tänka på att ta vara på så mycket dagsljus som möjligt. Det gäller speciellt for människor i Sverige under vinterhalvåret. Samtidigt är det viktigt att använda indirekt ljus, omfältsljus, som reflekteras i tak och väggar istället för att rikta ljus direkt uppifrån och ner på arbetsytan.

Resultaten från studierna borde få fler att anamma den nya LED-teknologin, eftersom LED är mindre statiskt än vanliga lysrörskällor och känt för att kunna anpassa ljusspridningen efter behov.
Thorbjörn Laike


Olika typer av LED-system
som kan ge bra omfältsljus och som dessutom är energieffektiva finns tillgängliga redan i dag, men Thorbjörn säger att de inte används i lika stor utsträckning som det kanske skulle förväntas att de skulle.

– Utvecklingen inom LED går fort framåt, ändå förändras ljusmiljöerna fortfarande långsamt, säger han.

Varför det går så trögt för människor att ta till sig och börja använda ny ljusteknologi kan förklaras i en motvilja att göra saker annorlunda än vad de brukar, menar han.

Problemet är att många inte vågar tänka utanför ramarna. Många tänker att gamla beprövade lysrör har fungerat i alla år så varför skulle de inte passa nu.
Thorbjörn Laike


Thorbjörn Laike tror att lösningen
skulle kunna vara att elektriker, som oftast är sist i ledet och de som faktiskt träffar kunderna, skulle kunna ge information om ljusets betydelse för hälsan och därmed kunna påverka utvecklingen. Han tror att det skulle kunna var en konkurrensfördel för elföretagen att ha kompetens i ämnet. Det finns en hel del att läsa in.

En studie från 2013 som utfördes av A.T. Kearney for Lighting Europe and the German Electrical and Electronic Manufacturers´Association (ZVEI) bekräftar resultaten av de svenska studierna. I studien konstateras att belysning i framtiden skulle kunna möta våra visuella, biologiska och känslomässiga behov genom kontroll av ljusets riktning, färgtemperatur och belysningsstyrka.

Forskarna bakom studien beräknar att LED kommer att ta över 90 procent av all Human Centric Lightning – belysning med människan i fokus, eller HCL som det förkortas på engelska. Det kan komma att ske innan 2020, eftersom LED möjliggör många av HCLs nyckelelement.

Thorbjörn Laikes forskarlag är överens med Kearney och hans kollegor om att människor i Norden speciellt kommer att vinna på en sådan utveckling eftersom vi lider av mörker stora delar av året.

FAKTA

Thorbjörns tips om ljus

• Våga gå utanför ramarna genom att pröva den nya belysningstekniken som i dag är så utvecklad.

• Använd armaturer och belysningssystem som stödjer de icke-visuella effekterna.

• Tänk på att inte rikta ljus rakt uppifrån och ner på själva arbetsytan utan arbeta istället med mer indirekt ljus, omfältsljus, som reflekteras i tak och väggar.

• Mer information om belysning som främjar välbefinnandet finns på Centrum för energieffektiv belysnings hemsida: www.ceebel.se

FAKTA

Hur ljuset påverkan på människan

Ljus bromsar sömnhormonet melatonin i kroppen. Därför behöver vi mycket ljus för att orka prestera bra under dagen utan att bli väldigt trötta. Detta gäller speciellt oss nordbor under vinterhalvåret. Naturligt ljus är bäst. Om ljuset är för starkt kan stresshormonet kortisol höjas. Bäst är varierat omfältsljus.

FAKTA

Två studier i ämnet

• En svensk-brittisk studie från 2009 har påvisat sambandet mellan höga kortisolnivåer vid hög belysning, trötthet vid dålig belysning och avsaknaden av naturligt ljus, samt positiva känslor vid varierat omfältsljus. Eleverna på en engelsk skola presterade bättre på standardproven när de satt i lokaler med rätt ljussättning.

• En ny svensk studie visar att korrekt ljussättning främjar både arbetsförhållanden och sparar energi. Studien utfördes 2012-2013 på ett gymnasium i Helsingborg där två identiska klassrum var utrustade med lysrör T5 armaturer och två andra klassrum var monterade med ett spritt LED-prototypsystem. Båda belysningslösningarna gav en genomsnittlig belysningsstyrka på 500 lux på arbetsrummet och hade en korrelerad färgtemperatur på 4000K.
I studien, som pågick i ett år, ingick totalt 72 studenter mellan 17 och 18 år. Resultatet visar att eleverna i klassrummet med LED-systemet var mer positivt inställda till ljuskällan än eleverna i klassrummet med lysrör, och framför allt såg man en stor energibesparing med LED.