Färgstark bro sätter Sölvesborg på kartan

Publicerad 9 jan 2015, 10:06 | Uppdaterad 15 apr 2021

I en liten stad i södra Sverige finns ett landmärke som väcker nyfikenhet på andra sidan jorden. Det kan låta som en överdrift, men faktum är att Sölvesborgsbron fått global uppmärksamhet för såväl konstruktion som effektbelysning. Mattias Bengtsson, projektledare på Levins Elektriska, fick det hedrande uppdraget att omsätta ljusa idéer i praktiken.

Idén till bygget är gammal. Sedan 1980-talet har Sölvesborg brottats med problemet om hur staden bäst kan expandera. Sölvesborgsbron som stod färdig i maj 2013 förbinder den gamla stadskärnan med en helt ny stadsdel, Ljungaviken, på andra sidan Sölvesborgsviken. Den binder även samman de två öarna som ligger i viken. 756 meter lång är det den längst gång- och cykelbron i Europa.

Formen är ovanlig, för att inte säga exotisk för att vara en bro i en liten svensk stad. Effektbelysningen, det vill säga det färgade ljuset som strålar upp på brobågarna, skiftar långsamt och även de närliggande miljöerna blir en del av helheten tack vare ljussättningen. Sedan invigningen har Sölvesborgsbron uppmärksammats gång på gång för såväl arkitektur som för belysning. Den har lyfts fram i både svensk och internationell press och i facktidningar inom allt från design till arkitektur och resemagasin. Den var dessutom en av fyra finalister i Ljuspriset 2014.

Kristina Höijer, parkansvarig på Sölvesborgs kommun, beskriver en stor satsning i en liten stad som fallit bättre ut än vad kommunen någonsin vågat drömma om.

– Vårt informationskontor har samlat en bild av all den mediala uppmärksamhet vi fått i tidningar och websidor. Textdokumentet med sammanställningen är på över 50 sidor, säger Kristina Höijer. 

Hon säger att det är svårt att sätta ett exakt pris på vad den exponeringen skulle kosta, men det skulle inte vara möjligt för kommunen att åstadkomma utan den uppmärksamhet som Sölvesborgsbron skapat.

Uppmärksamheten kring bron är viral. Det är inte möjligt att har total koll för det dyker upp information överallt i hela världen, från Kina till Brasilien.
Kristina Höijer

– Uppmärksamheten kring bron är viral. Det är inte möjligt att har total koll för det dyker upp information överallt i hela världen, från Kina till Brasilien. Vi vill ju att det ska leda till att folk kommer till Sölvesborg och tittar och det är något vi redan märker. När vi frågar vår turistbyrå så säger de att det är bron som de flesta besökare vill ha information om. I slutändan hoppas vi också att det ska betyda att fler vill bo här i Sölvesborg.

Motståndet var ganska massivt inledningsvis eftersom bron innebar en stor investering, men nu är den en självklar del av Sölvesborg. På kommunens Facebook-sida dyker det upp hundratals vackra bilder på bron i aftonsolen eller när den lyser upp himlen och det nattsvarta vattnet i viken.

Kommunen har satt upp en personräknare för att se hur mycket bron används. Under de tre första månaderna hade minst 200 000 personer passerat. Under hela det första året har det i genomsnitt passerat mellan 700 och 1 000 personer per dag.

Konstruktionen var ett av tiotalet förslag som skickades in till en tävling som ordnades av kommunen. Företagen bakom samtliga förslag var anonyma för att undvika jäv. Vinnaren var ett lokalt företag, vilket var glädjande för bygden.

Plintarna gjöts på plats och brobågarna byggdes i sektioner i en verkstad strax utanför Sölvesborg och svetsades ihop ute på plats.

Idéerna kring belysningen tog form efter det att Kristina Höijer lyssnat på Kai Piippo, som är chef för ljusdesign på teknikkonsultföretaget ÅF Lighting, under en konferens strax innan bygget startade.

– Han visade bilder på hur de ljussatt Eriksbergskranen i Göteborgs hamn. Det såg så häftigt ut att jag frågade om han var intresserad av att komma med ett förslag på ljus för bron och det ville han mer än gärna.

Kristina fick kämpa en hel del med att övertyga alla beslutsnivåer om att även satsa på en effektbelysning. I en stad med en gammal stadskärna var många tveksamma till de djärva färgerna som skiftar. Ytterligare kostnader var också något som innebar tvivel. Kristina berättar att människor tillslut insåg att belysningen skulle kunna få bron att bli ett riktigt landmärke.

Mattias Bengtsson, projektledare på Levins Elektriska i Hässleholm, fick ansvaret att göra ljusdesignerns vision till verklighet.

– Det fanns lite skisser över hur kabelförläggningen skulle kunna göras, men jag fick i stort sett rita om det för att anpassa det till hur bron verkligen såg ut, säger Mattias Bengtsson.

Under resans gång hade han och kommunen en hel del kontakt för att hitta rätt lösningar. Bland annat valde han att strömförsörja från två håll, där olika delar i anläggningen fick strömförsörjning från endera sidan.

– Effektbelysningen på bågarna och den ena ön får försörjning och styrning från ett klimatskåp på Sölvesborgssidan, men vi har ju även belysning ute på den andra ön och över vassruggen nära Ljungaviken. Jag valde att mata från andra hållet till dessa delar för att vi skulle klara krav på utlösningsvillkor och elsäkerhet.

Ute på bågarna finns 24 stycken Lumenpulse strålkastare på 70 Watt styck som lyser upp vardera sidan av bågarna med färgat ljus som skiftar efter olika program och scenarier.

På öarna sitter det små 15w Meyer strålkastare som lyser upp ett antal döda träd med enbart vitt ljus som skapar en väldigt snygg effekt.

– Mellan varje RGB-strålkastare sitter även en rad med 30st små RGB LED-puckar under bron som lyser ner i vattnet. Hela effektbelysningen styrs med ett Pharos styrsystem från klimatskåpet. Om hela anläggningen är på för fullt så kräver den 2 kW inklusive belysningen över vassen och trädbelysningen på de båda öarna. Funktionsbelysningen, som är LED-ljus, sitter längs räcket och lyser ner mot vägbanan hela vägen över bron. Den drar cirka 500 Watt.

Under arbetets gång hade Mattias Bengtsson täta kontakter med Stockholm Lighting. De skötte programmeringen och levererade det mesta av armaturerna. I slutfasen var de och Kai Piippo från ÅF på plats under flera kvällar för att justera de sista detaljerna.

Vi jobbade på flottar under och mellan brofästena och fäste upp kablar under bron. Det var knepigt att hitta kabelvägar.
Mattias Bengtsson

– Utmaningen för mig var att få ihop det rent praktiskt. Det är en speciell situation att installera ute på en flera hundra meter lång bro över vatten. Det är annat än att jobba i ett vanligt hus. Vi jobbade på flottar under och mellan brofästena och fäste upp kablar under bron. Det var knepigt att hitta kabelvägar.

Från brokonstruktörens sida var de tydliga med att elektrikerna inte fick borra fästen i konstruktionen eftersom stålet har en speciell legering och ytbehandling.

– Men konstruktören hade tänkt till innan och förfabricerat vissa öglor som vi kunde fästa armaturerna i. De hade till och med konstruerat en slags ränna i stål som vi kunde fästa upp på vissa ställen och undvika kabelstegar. Det fanns en tanke från konstruktörerna på de punkter där det var som mest kritiskt, som längst ut vi kanterna, och det var avgörande för att det skulle bli bra. Sedan var det mycket datakabel för styrningen som skulle utgå från vissa boxar som vi inte kunde fästa hur- och varsomhelst.

Mattias Bengtsson förklarar att han placerat alla styrboxar och aktiva komponenter under bron och på platser där betongpelarna står. Det gör det möjligt att klättra ner och stå säkert och jobba med underhåll.

Levins Elektriska arbeta under cirka två månader med projektet och hade som mest fem montörer i arbete på bron.

– Det var riktigt kul att samarbeta med de som levererade armaturen och sätta sig in i hur hela systemet skulle fungera ihop. Det är också jätteroligt att färdigställa något som syns och märks och kunna säga till vännerna som ser det att jag har varit delaktig i det där.

I Sölvesborg ser folk fram emot en ny turistsäsong och fler nyfikna gäster.

Länge diskuterades ett passande namn på denna spektakulära skapelse, men tillslut kom sölvesborgarna på att staden fick maximalutväxling av uppmärksamheten genom att hålla det enkelt. Det fick bli Sölvesborgsbron.

FAKTA

ÅF Lighting om ljusdesignen

• Sölvesborgsbron består av en högre del med tre karaktäristiska valvbågar samt en lång träbro för gång- och cykeltrafik. Sölvesborgsviken är ett naturområde speciellt rikt på fågelliv.

• På grund av brons ansenliga längd har små händelser i naturen accentuerats med belysning längs med brons sträckning, exempelvis belyses vass och träd. Belysning finns integrerad i brons räcke längs hela ena sidan. De mäktiga valvbågarna belyses med ett färgat ljus och ett subtilt ljus ned i vattnet ger glittrande återreflektioner.

• Belysningen av bron har gjort med hänsyn till fågellivet och inspirerats av deras flyttmönster över året. På så sätt ändrar bron karaktär över året och dygnet. Därutöver finns ett antal olika valbara belysningsscenarion som kopplar till evenemang i Sölvesborg.