146 procent fler laddbara fordon 2014

Publicerad
9 jan 2015, 14:57

Under 2014 ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 146 procent jämfört med 2013 – motsvarande 4 706 fordon. Under december ökade antalet med 448 stycken. Allt enligt elbilsstatistik.se.

Det totala antalet laddbara fordon var i slutet av året 7 928 fordon – fördelat på 4 850 laddhybrider, 2 106 eldrivna personbilar, 827 eldrivna lätta lastbilar och 145 eldrivna fyrhjuliga mc.

Under 2014 kom ett utökat modellutbud, bättre laddinfrastruktur, ökad kunskap och den supermiljöbilspremie som dock tillfälligt tog slut i augusti.

För kommande år har 215 miljoner kronor öronmärkts, motsvarande 5 375 supermiljöbilar. Efter retroaktiv utbetalning till supermiljöbilar från 2014 återstår sannolikt medel till cirka 4 000 fordon under 2015.

– I elfte timmen har nu villkoren för de laddbara fordonen under 2015 klarnat. Jag är mycket positiv till förstärkningen av supermiljöbilspremien och det så nödvändiga investeringsstödet för laddinfrastruktur. Men i takt med att laddinfrastrukturen blir bättre tror jag att fler kommer att välja el som drivmedel, och jag skulle bli mycket förvånad om supermiljöbilspremien inte är slut framåt hösten, säger Olle Johansson, vd på intresseorganisationen Power Circle.

Laddhybrider, främst Mitsubishi Outlander, fortsätter att dominera beståndsökningarna. Sammantaget är 61 procent av de laddbara fordonen i Sverige laddhybrider. Bland elbilarna noterades nytt rekord för Tesla Model S, som ökade med 64 fordon, och därmed var den elbil som ökade mest under december.

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (804 st) och Renault Kangoo (705 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (2 306 st) och Volvo V60 (1 127 st) vanligast. De flesta laddbara fordonen ägs av juridiska personer (83 procent), vilket är en trend som håller i sig.