KNX tror på ett liv tillsammans med Apple och Google

Publicerad 3 dec 2014, 08:59

KNX är en världsstandard för smart hem- och fastighetsautomation som bara växer och som idag är klart ledande på området. Kanske hotas den positionen av nya initiativ från oväntat håll. På årets KNX-dag i Göteborg i mitten av november tog Heinz Lux, vd för KNX Association i Brüssel upp frågan. Han hade lugnande och spännande besked att komma med.

För några år sedan var Nokia ohotat på mobilhimlen och avfärdade uppkomlingen Apples nya iPhone som något av en nischprodukt. Med facit i hand kan vi se hur fel de hade. Idag finns varumärket inte kvar i mobilvärlden medan Apple är en av de ledande aktörerna.

– Nokias historia stämmer till eftertanke, sade Heinz Lux, vd för KNX Association, på årets KNX-dag i Göteborg. Och fortsatte:

– Idag är KNX den odiskutabla världsstandarden för hem- och fastighetsautomation, men hur ser det ut om några år? Både Apple och Google har i år annonserat att de ger sig in på konsumentmarknaden för smarta hem…

Med detta sagt uppmanade Heinz Lux åhörarna att vara lugna – på det internationella KNX-högkvarteret i Brüssel arbetas det för fullt med en plan för hur KNX ska utvecklas vidare för att inte konkurrera med utan snarare dra nytta av de lösningar som Apple, Google och andra kan komma med när det gäller att göra styrning av el, belysning, klimat och annat i hemmet bekvämare.

– Vi investerar 40 miljoner euro i ett helt nytt IP-baserat KNX-protokoll och hårdvara i form av en ”black box” – ETS Core – som ska fungera som en brygga mellan mobilprat och KNX-installationer, försäkrade Heinz Lux.

Idén är att slutanvändaren ska kunna ha åtkomst till KNX-lösningen och själv styra funktioner, göra enklare ändringar i inställningsparametrar och liknande.

– Vår tanke är att alla KNX-produkter ska kunna anslutas till ETS Core i framtiden. Vi jobbar med en ambitiös tidplan där vår Smart Home/Light Control ska vara klar att visas för första gången Light & Building 2016.

Det bästa med Apples och Googles engagemang på det här området är att det kommer att öka konsumentintresset för smarta hem på ett sätt som vi aldrig skulle kunna åstadkomma på egen hand.
Heinz Lux

I väntan på framtidens IP-baserade KNX-protokoll kan alla de som arbetar med tekniken glädja sig åt att KNX-programmet ETS nu kommit i ny version. Övergången från gamla ETS4 till nya ETS5 blev visserligen lite abrupt, när försäljningen av ETS4 utan förvarning avslutades i oktober och ersättaren, ETS5, ännu så länge bara fanns på engelska och tyska. Där av jobbar nu KNX organisationerna intensivt med den svenska översättningen.

ETS 5 har en helt annan programarkitektur än ETS 4 och sägs vara både smartare och stabilare. Och framför allt snabbare – det går flera gånger så snabbt att importera ETS-projekt med den nya programversionen.

Ett aber, dock, är att KNX Association valt att förse ETS5 med ett hårdvarulås – en dongel. Det är något som flera deltagare på KNX-dagen inte kände sig tillfreds med. Rädslan för att glömma dongeln hemma inför en viktig kundpresentation eller för att den ska gå sönder eller förstöra USB-porten var något som fördes på tal.

– Jag hör vad ni säger, men den nya programstrukturen tvingar oss att använda dongel, liksom för att säkra våra licensintäkter. Det är ju med de pengarna vi ska utveckla framtidens KNX, kommenterade Heinz Lux. Under oktober månad såldes mer än 5 000 ETS5-licenser – det är mer än någonsin tidigare.

KNX-världen blir allt större. Idag finns mer än 7 300 certifierade KNX-produkter från 373 tillverkare i 37 länder. Organisationen ägs av dessa, men den har också fler än 44 000 partners i 128 länder världen över – elinstallatörer, elkonsulter och andra.

– I maj nästa år tar vi ett viktigt steg i och med att USA nu också ska få en egen KNX-organisation, berättade Heinz Lux.

Den svenska KNX-organisationen har drygt 130 medlemmar. Här har det gångna årets stora projekt varit att ta fram en konsulthandbok – en skrift som ska hjälpa elkonsulterna att komma igång med KNX.

– Nu när det ställs allt högre krav på elinstallationerna och när energiklassning av byggnader nu blir allt vanligare, kommer handboken väl till pass, sade Marie Holmberg från Schneider Electric, när hon och Stefan Söderström från Rexel presenterade den.

Det går inte att klara hög energiklass utan samverkande installationssystem och för sådana är KNX den bästa lösningen.
Marie Holmberg


Handboken ger en
genomgång av vad KNX är för något och hur det fungerar i stora drag. Där finns också beskrivningar på hur en KNX-installation ska vara strukturerad, liksom exempel på förfrågningshandlingar, funktionsbeskrivningar och ritningar, med mera.

– Intresset för handboken är stort, vi har redan fått förhandsbeställningar på ett femtiotal exemplar, berättade Rikard Nilsson, vd i KNX Sweden.