Elteknikbranschen tar krafttag om samhällsansvar

Publicerad 17 dec 2014, 09:54

Byggnader – de drar 30 procent av Sveriges energi. Därför är det avgörande för ett hållbart samhälle att Sveriges installatörer och byggnadsarbetare stärker sin kompetens. Det är tanken bakom Buildup Skills – ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande.

Samarbetet sker mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Sveriges Byggindustrier (BI), WSP, NCC, SP, VVS Företagen, Teknologisk Institut, Passivhuscentrum och Energikontoren.

Under åren 2011 till och med 2013 genomfördes ett EU-projektet Buildup Skills, med syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning.

Av 30 länder som deltog har Sverige nu, som ett av 22 länder, fått pengar att fortsätta arbetet med utbildning om lågenergihus och förstärkning av kompetens fram till 2017. Det utbildningsprojektet heter Buildup Skills, Swebuild.

Utbildningen riktar sig till installatörer och byggnadsarbetare och ska täcka energieffektivt byggande, renovering och installation av förnybar energi. Det blir en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer.

– Vi tror att vi kan lära oss mer och vi vill bli ännu bättre. Elteknikbranschens har en unik position i energifrågan och vi måste hela tiden ta vårt samhällsansvar, säger Jens Albrektsson, vd för EIO-ägda Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU), och fortsätter:

– Därför är vi med i Swebuild, så att vi kan ta nästa steg i utvecklingen. Vi kan bidra både genom vårt kunnande inom förnyelsebar elproduktion och genom att erbjuda energieffektiva lösningar för byggnader och processer. Genom att mycket noggrant beakta energiförbrukningen i projektering, produktion, drift och underhåll kan elteknikbranschens minska den negativa miljöpåverkan på jordklotet.

Maria Brogren, energi- och miljöchef på BI, förklarar att utbildningen är nödvändig i en tid då kraven från beställarna blir allt högre.

– Byggföretagen möter allt mer långtgående krav från beställarna på att byggnaderna ska vara energieffektiva. Ju mer långtgående krav på energiprestanda desto större är behovet av att ha en kvalitetssäkrad byggprocess i alla led. Att satsa på vidareutbildning av medarbetarna inom energieffektivt byggande är en viktig pusselbit i denna kvalitetssäkring, säger hon.