EU betalar över 4 miljoner euro till snabbladdare

Publicerad 28 nov 2014, 09:28

EU-kommissionen har godkänt planen på en transeuropeisk ”korridor” av snabbladdstationer för elbilar.

Planen har lagts fram av en sammanslutning mellan företagen Öresundskraft, ABB i Holland, Clever i Danmark), FastNed i Holland och VDE i Tyskland.

Beslutet innebär att EU och företagen tillsammans betalar cirka 8,4 miljoner euro för att bygga en transeuropeisk korridor av allmänna snabbladdstationer för elbilar. EU:s del blir 4,2 miljoner euro.

Målet är att skapa en kedja av snabbladdare längs större motorvägar för att knyta samman Sverige, Danmark, Tyskland och Holland.

Sammanlagt 155 snabbladdningsstationer ska byggas: 35 i Sverige, 23 i Danmark, 67 i Tyskland och 30 i Holland. Den svenska delen av projektet ska ledas av Öresundskraft och omfattar en korridor från södra Sverige, genom Småland till Stockholm och därifrån till Oslo och tillbaks till Köpenhamn via västkusten, cirka 1600 kilometer.

Projektet har fått namnet “European Long-distance Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor”(ELECTRIC). Hela korridoren ska vara färdig 2015.