Stöd till miljonprogrammen bra för elinstallatörer

Publicerad 21 okt 2014, 16:33

Den nya regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor i stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena.

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att fastighetsägare som, när de renoverar eller rustar upp, även satsar på lägre energianvändning ska kunna få statligt stöd.

Boverket och Energimyndigheten ska vara med och bestämma hur stödet ska utformas.

Det är allt ifrån att ha värmeväxlare, till glas och fönster som inte läcker energi. Och hela detta baseras på idén om att det här är hus som byggdes på 60- och 70-talet, där dessa värden kanske inte var de främsta och viktigaste för resultatet.
Bostadsminister Mehmet Kaplan till Sveriges Radio

I nästa års budget avsätts 200 miljoner kronor till energieffektivisering av bostäder. Under resten av mandatperioden satsas 500 miljoner kronor per år.

Stödet leder naturligtvis i förlängningen till affärsmöjligheter för elinstallatörer. I Elinstallatörens tidigare rapportering om miljonprogrammens upprustningsbehov har vi berättat om Sveriges Byggindustriers (BI) nya handbok ”Rätt och riktigt – med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus”. I den står det klart att det finns ett stort behov av eltekniska lösningar.

– Glädjande nog finns det i BI:s nya skrift en hel del lösningar som kan skötas av elektrikern, sa Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) då, och la till:

– Äntligen ser vi lite fler praktiska och lätt realiserbara förslag istället för enbart totalrenoveringar. Här finns mycket för elteknikföretag att bidra med.