SEF döms att betala närmare kvarts miljon

Publicerad 3 jul 2014, 14:21

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) ska betala närmare en kvarts miljon kronor till elteknikföretaget Midroc Electro. Arbetsdomstolen dömde igår till fördel för Midroc, vars sak drevs av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Ett fackligt skyddsombud på Midroc Electric i Sandviken ansåg att företaget hindrat honom att utföra sitt fackliga uppdrag. Mannen var inte delaktig när företaget skulle köpa in nya servicebilar.

Mannen och SEF ansåg även att Midroc begått lagbrott i och med att det inte fanns en skyddskommitté på en av Midrocs avdelningar.

Arbetsdomstolen bedömde att SEF varken hade rätt i sak eller rätt till skadestånd. Nu tvingas facket betala 235 000 kronor till Midroc för företagets rättegångskostnader.

Enligt förtroendemannalagen är uppdraget som skyddsombud kopplat till arbetsställe och de nya servicebilarna köptes in av företaget centralt. En skyddskommitté måste inte heller finnas om en avdelning har färre än 17 personer.

Domstolen anser inte heller att skyddsombudet har hindrats i sitt fackliga uppdrag.