Belysningsbranschen: ”Häpnadsväckande lite görs.”

Publicerad 24 jun 2014, 15:11 | Uppdaterad 15 apr 2021

Sverige försummar EU:s direktiv om att Europas primärenergianvändning ska minska med 20 procent till år 2020, och belysning är ett område där det görs ”häpnadsväckande lite”. Det anser branschorganisationen Belysningsbranschen.

Sedan den 1 juni 2014 är EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, införd i svensk lagstiftning – ett direktiv som alltså fastställer att EU:s primärenergianvändning ska minska med 20 procent till 2020.

Varje medlemsland ska även vidta åtgärder för att årligen spara 1,5 procent av energianvändningen. EU föreslog att detta skulle ske antingen genom att energiföretagen tar fram åtgärdsförslag eller att länderna ger ”andra lika kraftfulla förslag”.

Nu kritiserar Belysningsbranschen Sverige för att ha avstått från båda.

Det är häpnadsväckande att så lite görs, anser organisationen, och menar att belysning är exempel på ett område där Sverige gång på gång går miste om en enorm besparingspotential.

– Vår starkaste kritik är att regeringen och myndigheter undviker att ställa tydliga krav på att man ska använda bästa vedertagna teknik utifrån energieffektivitet och funktion, säger Belysningsbranschens vd Mats Holme till Elinstallatören.

Det bör finnas krav på att befintlig belysning ska uppfylla grundläggande krav på energieffektivitet och att befintlig belysning, utifrån energieffektivitet och funktion, ska kompletteras med belysning som styrs efter behov, närvaro och dagsljus.
Mats Holme

Belysningsbranschen hänvisar till en granskning som intresseorganisationen The Coalition for Energy Savings gjort av ländernas förslag, där stora brister upptäcktes och där den svenska implementeringen av direktivet anses som undermålig.

”Belysning är ett konkret område med enorm energisparpotential. Det har dessutom mycket konkreta sidoeffekter för produktivitet och välbefinnande, som i sin tur visar sig i till exempel minskad sjukfrånvaro på arbetsplatser. I lokaler, till exempel, står belysning för uppemot 30 procent av den totala energianvändningen. Samtidigt har nästan hälften av Sveriges offentliga lokaler fortfarande omoderna belysningssystem, och förvånansvärt nog installeras ofta belysning med gammal teknik även i nya byggnader”, skriver Belysningsbranschen.

I sitt yttrande hänvisar organisationen till beräkningar som visar att besparingspotentialen inom belysningsområdet är sex terawattimmar per år. Nu vill organisationen se besparingsåtgärder där man, till exempel, byter ut gamla belysningssystem till ny, smart belysning för att kunna minska energiförbrukningen med upp till 80 procent.