Laddbara fordon ökar – brist på laddning bromsar

Publicerad 7 maj 2014, 16:04

Det finns nu 4 452 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det låter som få, men är många. Enligt nya siffror från intresseorganisationen Power Circle ökade antalet laddbara fordon i trafik med 459 fordon under april, vilket är den ”högsta ökningen någon månad hittills”.

Enligt Power Circles statistikdatabas ELIS, Elbilen i Sverige, är det fortfarande laddhybriderna som ökar mest.

– Laddhybriderna ökar ordentligt, och trenden att laddhybrider och rena elfordon ökar ungefär lika är helt klart bruten, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Samtidigt fortsätter marknadsintroduktionen av laddbara fordon att gå snabbare än utbyggnaden av infrastruktur för laddning. Nyckeltalet CPEV, kvoten mellan laddstationer och laddbara fordon, sjunker för andra månaden i rad. Nu finns 0,13 laddstationer per laddbart fordon, och de flesta laddstationerna saknar stöd för standarden mod 3 typ 2, som EU har beslutat ska vara standard för elbilsladdning.

– Laddhybridernas framgångar beror förstås till viss del av att de är mycket bra produkter, men jag anser också att det är ett underkännande av den svenska laddningsinfrastrukturen. De rena elbilar som finns tillgängliga är också riktigt bra, men bristen på laddstationer skapar stor osäkerhet. Förutom fler laddstationer behövs också ett strukturerat sätt att förmedla till användarna var laddstationerna finns, vilket jag hoppas att vi snart kan presentera en lösning på tillsammans med de stora aktörerna inom e-mobilitet i Sverige, säger Olle Johansson.