Ljus och elteknik i skön blandning

Publicerad 28 apr 2014, 13:07 | Uppdaterad 15 apr 2021

Light+Building är en mässa för belysning och fastighetsautomation. Belysning är den klart dominerande delen, men av annan elteknik finns det alltmer att beskåda på mässan. Vad som är vad kan för all del vara lite flytande. Allt fler leverantörer erbjuder ju till exempel armaturer med inbyggda system för styrning – rörelsevakter, dagsljusreläer och annat.

Ett av de här företagen är tyska Steinel, ett företag som helt specialiserat sig på armaturer med inbyggda sensorer. Företaget framhåller att produkterna är Europa-tillverkare – ett klart säljargument i denna Kinadominerade värld.

– Fast för att klara priskonkurrensen på en del produkter har vi också produktion i Rumänien, medgav Anders Söderlund på svenska representanten Karl H Ström i Jönköping.

Bland nyheterna i Steinels monter hittade vi armaturer som försetts med ultraljudssensorer i stället för radar. Tekniken är vanlig i USA där husen ofta har tunna väggar. Den känner av rörelser också i miljöer med dålig sikt. Nya HF-sensorer har också tagits fram för bland annat utomhusbruk.

– Vi har nu sensorer som känner av repetitiva rörelser och därför inte reagerar på sådant som en trädgren som rör sig i avsökningsområdet, förklarade Anders Söderlund.

Steinel är ett av de företag som anslutit sig till KNX Association och har följaktligen flera KNX-märkta produkter att erbjuda. Här var den stora nyheten nya sensorn IHF 3D som har ett avsökningsområde från 0,5 till åtta meter och som inom det området känner av rörelser i tre dimensioner. Sökområdet kan därigenom programmeras i detalj efter vad som ska avsökas i varje installation.

Med särskilt sikte på de höga komfortbehoven i konferensrum har tyska Esylux tagit fram en helt ny typ av detektor. Esylux PD-ATMO 3608/8 är en sensor som har flera sinnen att tillgå. Den känner av närvaro, ljus, temperatur, luftfuktighet – och lukter. Det vill säga alla de faktorer som tillsammans eller var för sig kan avgöra om det är bekvämt att vistas i rummet eller ej.

Sensorn för lukt känner av luftens innehåll av flyktiga kolväten, en sorts organiska föreningar som starkt påverkar hur luftkvaliteten upplevs.

Alla de här egenskaperna har vi samlat i en enda enhet som dessutom enkelt kan byggas in i ett KNX-system. På så vis blir det väldigt enkelt att rigga en lösning som både sparar energi och ökar bekvämligheten.
Tony Bondesson på svenska Esylux.

Esylux har haft stor framgång i Sverige för sina sensorförsedda armaturer. Företaget har etablerat samarbeten med flera armaturtillverkare som erbjuds styrning till sina produkter.

– Vi försöker göra ljusstyrningen enkel och kostnadseffektiv och är bland annat glädja oss åt att vi fått in våra nya plafonder på Nya Karolinska – ett bygge med höga krav och stora volymer. Tony Bondesson berättar också om framgångar med Esylux nya rörelsedetektorer för byggnader med hög takhöjd.

– Vi har detektorer som klarar att söka av lagergångar med 15-16 meters räckvidd och som används för att dimmra ljuset när ingen befinner sig i gången. Den här lösningen har vi sålt till ett jättestort lagerprojekt i landet, men dessvärre kan jag inte avslöja vilket, skrattar Tony.