Kommun fick högsta möjliga bötesbelopp

Publicerad 7 apr 2014, 14:50

Det kommunägda fastighetsbolaget Haninge Bostäder måste betala tio miljoner i böter för brott mot upphandlingsreglerna. Det är det maximala bötesbeloppet som kan utdömas.

Haninge Bostäder hade kringgått upphandlingsreglerna genom att köpa ett bolag, Vega Norra Parken AB, av ett byggföretag. De enda tillgångarna i Vega Norra Parken var ett byggentreprenadkontrakt för byggandet av 90 lägenheter i området Vega i Haninge kommun, en order värd runt 136 miljoner kronor.

– Att köpa ett byggentreprenadkontrakt genom ett planerat affärsupplägg utan upphandling är ett brott mot regelverket. Ska en kommun eller kommunalt bolag bygga fastigheter ska entreprenaden som absolut huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Detta är ett allvarligt övertramp av upphandlingslagstiftningen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom gått på Konkurrensverkets linje och dömer Haninge Bostäder att betala tio miljoner kronor i böter. Det är det maximala belopp som kan utdömas enligt lagen.

Domstolen ansåg alltså att det kommunala bolaget Haninge Bostäder i detta fall använt sig av företagsköpet enbart för att utan offentlig upphandling komma över byggentreprenaden.

– Domen ger en viktig vägledning om hur upphandlingsreglerna inte kan kringgås genom att vissa tillgångar läggs i ett bolag som en kommun, kommunalt bolag eller myndighet sedan köper aktier i, säger Dan Sjöblom.