Kommun dömdes – hämmar konkurrensen

Publicerad 1 apr 2014, 11:05

Stockholms tingsrätt har förbjudit Borås kommun att utföra mark- och anläggningsarbeten åt andra än kommunen, eftersom det snedvrider konkurrensen. Sveriges Byggindustrier (BI) anmälde Borås kommun till Konkurrensverket förra året, för just snedvridande av konkurrensen. Tingsrätten konstaterar nu att kommunens servicekontor under lång tid agerat helt i strid med den kommunala kompetensen på den privata marknaden. Domen har betydelse även för elteknikbranschen.

I sin dom skriver tingsrätten att Borås kommun förbjuds ”att vid vite om tre miljoner kronor, tillhandahålla mark- och anläggningsentreprenader, eller väsentligen överensstämmande arbeten, till andra än Borås kommun”. Förbudet börjar gälla om sex månader.

Det framgår även av domen att det inte är transparent för utomstående hur servicekontoret sätter sina priser i olika upphandlingar, och att servicekontoret har en särställning i förhållande till de privata aktörer som konkurrerar på den privata marknaden.

Verksamheten har därmed bedrivits under andra ekonomiska förhållanden och utan det avkastningskrav som gäller för privata, konkurrensutsatta företag. Servicekontoret tillämpar nämligen självkostnadsprincipen, i enlighet med kommunallagen.

– Tingsrättens dom är välskriven och det är min förhoppning att Borås kommun, istället för att överklaga domen, upphör med den olagliga verksamheten och lägger fokus på att återupprätta förtroendet bland de lokala mark- och anläggningsföretagen, säger Olof Johnson, chefsjurist på BI.

Tingsrätten anser att det finns en risk för att drivkrafterna till konkurrens skadas på lång sikt och klargör att vite om tre miljoner kronor kan utfästas om servicekontorets säljverksamhet inte avvecklas.

– Det är positivt att tingsrätten valt att gå på Konkurrensverkets linje när man nu konstaterar att servicekontorets verksamhet att sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa kunder är ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen, säger Andreas Brendinger, regionchef på BI Väst.

Hanna-Lotta Nielsen är affärsjurist på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

– Eftersom ett kommunalt servicekontor inte har samma avkastningskrav som privata aktörer har servicekontoret en särställning i förhållande till privata aktörer, som exempelvis lämnar anbud i offentliga upphandlingar, säger hon.

Hon förklarar att det har förekommit att kommuner, på samma sätt som Borås kommun, konkurrerar med privata aktörer även inom elteknikbranschen.

– Detta är därför en mycket viktig dom som klargör att en sådan verksamhet är ägnad att snedvrida konkurrensen och innebär en fara för att konkurrensen hämmas, säger Hanna-Lotta Nielsen