Göteborgs framtid kan finnas i Frankfurt

Publicerad 29 apr 2014, 10:58 | Uppdaterad 15 apr 2021

Europas största belysningsmässa lockar inte enbart företag. Magnus Ekelunds mål med mässbesöket Frankfurt var att undersöka marknaden för övervakningssystem för att framtidssäkra en grönare stad för Göteborgs skattebetalare. 

Magnus Ekelund är planeringsledare på trafikkontoret i Göteborg och som ny på posten var det första gången han i den egenskapen besökte Light+Building. Just nu genomför Göteborg omfattande investeringar i stadens belysning och det är angeläget att hitta det bästa sättet att övervaka och styra gatubelysningen. Av stadens cirka 95 000 armaturer är det än så länge enbart 4 500 som är kopplade till övervakning.

– Det är imponerande att se mängden i utbudet och det ger en energikick för mitt fortsatta arbete. Jag har sett lösningar här som är nya för mig. Kontroll, övervakning och styrning av gatubelysning är en ganska ny marknad och det händer väldigt mycket, säger Magnus Ekelund.

Magnus poängterar att en ung marknad innebär att det ännu inte finns etablerade standarder. Att hitta framtidssäkrade system, som går att få tag på under många år framåt oberoende av leverantör, är en viktig aspekt för en stad som gör stora investeringar på skattebetalarnas bekostnad.

– Även efter att ha tittat runt på nyheterna här kan jag säga att det fortfarande saknas en öppen standard för styrning genom hela kedjan. Styrningen måste fungera helt oberoende av leverantör för att de stora investeringarna ska komma, säger Magnus Ekelund.

Han pekar på exemplet med GSM inom mobilindustrin och menar att belysningsbranschen behöver samma typ av standardisering och samarbeten mellan leverantörer.

Trafikkontoret arbetar även med Trafikkontoret i Stockholm för att bygga upp ett dokumenthanteringssystem som ger överblick för den som ska beställa reservdelar i framtiden. Systemen blir mer komplexa och har fler beståndsdelar. Att kunna söka i arkiv över inköp och tänkbara reservdelar kommer att spara mycket tid och arbete för dem som sköter framtida underhåll.

Göteborg vill minimera CO2-utsläpp och miljöpåverkan i staden. Ambitionen är att främja cykel- och gångtrafiken. Energisnål LED-belysning på gång- och cykelstråken i kombination med övervakning och styrning är en nyckel i den strävan.

Magnus Ekelund nämner ett testprojekt som pågår för cykeltrafik utefter Dag Hammarskjöldsleden. Där kombineras LED-belysning med styr- och övervakningssystem. Inom kort ska projektet utvärderas och förhoppningen är att använda samma teknik på många håll runt om i Göteborg.

På senare år har Göteborg haft bekymmer med skadegörelse i vissa bostadsområden. Trafikkontorets erfarenhet visar att det gäller att snabbt åtgärda eventuell trasig belysning.

– Om vi inte åtgärdar direkt blir det snabbt värre med ytterligare skadegörelse som följd. Det blir en negativ spiral. De boende i vissa områden är oroliga och de hör snabbt av sig om de ser trasig belysning och skadegörelse. Vi kör fortfarande med inspektioner där kontrakterad entreprenör är ute och kollar på plats, men vi vill ha ett övervakningssystem som ersätter den rutinen.

Under 2016 kommer Göteborg Stad genomföra en lång rad arbeten och stora delar av gatunätet kommer att grävas upp i pågående infrastrukturprojekt. Magnus Ekelund förklarar att det är angeläget att passa på att få ny belysningskabel nergrävd i dessa projekt.

– Kabelnätet i staden är gammalt. Vi har en underhållsskuld på runt två miljarder kronor när det gäller kabel, men där ligger bollen fortfarande hos politikerna, säger Magnus Ekelund.

Vi vill ligga längst fram. Det går att åstadkomma mycket även om vi har gamla anläggningar i grunden. Om inte vi testar nytt, vem ska annars göra det?
Magnus Ekelund

– Jag har ett spännande uppdrag. Vårt arbete påverkar människors trivsel, trygghet, säkerhet, ja deras livskvalitet faktiskt, säger Magnus Ekelund.