Logga in

”Installatörerna måste förstå vår verklighet”

Publicerad
10 mar 2014, 10:35

Teknisk säkerhet var temat under Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) årliga Teledagen – som ägde rum den 6 mars – och det verkade vara ett tema som ligger rätt i tiden. Det visade sig snabbt att det är viktigare än någonsin inom säkerhetsområdet att installatörerna förstår sina kunder. Något som också kan vara särskilt utmanande just nu.

– Våra medlemmar är inte så insatta i regelverk och teknik, sa Per Geijer, säkerhetschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, och fortsatte:

– Det ska de inte heller behöva vara. Därför är det så viktigt att ni, installatörerna, förstår vår verklighet och våra behov.

Han menade att den typiske ”handlaren” inte är intresserad av att känna till tekniken eller hur ett system installeras. De vill se två resultat – säkerhet och kostnadseffektivitet. Installatörerna, å andra sidan, kan ofta ha inställningen att de mycket väl kan larmsystem och teleinstallationer. Vad de ibland missar, är vad systemen och installationerna ska användas till och vad deras syfte är.

– Kunskapen är ganska bra hos installatörerna i dag, måste jag säga. Men det blir allt viktigare att den kunskapen är uppdaterad. Och det är kanske en utmaning i dag när vi generellt ser en ökad känsla av otrygghet och ett större behov av säkerhetslösningar.

Dessutom har en rad nya bestämmelser kommit det senaste året. Stockholm länsstyrelses Malin Ricknäs talade om den nya kameralagen som infördes i somras. Och man skulle kunna säga att hon bombarderades av frågor från deltagarna. Den nya lagen fastslår, till exempel, att man nu får spara filmat material i två månader istället för en, som tidigare.

Men vad gäller om, som för en av deltagarna från en västsvensk myndighet, det finns ett krav om att tydligt och långsiktigt arkivera allt insamlat material? Och vad klassas som ett område där ”allmänhet har tillträde” – hamnar ett inhägnat område dit konsumenter kommer på dagen men nekas inträde på natten i den kategorin? Hur ska jag installera belysning för att min kund ska ha nytta av sina säkerhetskameror? Vad gäller på skolor? Det var bara några av frågorna till Malin Ricknäs.

Nu ser vi hur viktiga evenemang som Teledagen är för att installatörerna ska ha rätt kunskap. Installatörerna bör och kan kunna hjälpa sina kunder genom sin kunskap vid, till exempel, ansökningar om tillstånd till oss på länsstyrelsen.
Malin Ricknäs


Per Geijer berättade
även om att Svensk Handel sett en ökning av tele- och säkerhetsinstallationer sedan den nya kameralagen infördes.

– Den är inte stor ännu, men vi förväntar oss att sådana installationer kommer fortsätta öka i antal. Stölder ökar, butiksrån ökar och blir allt brutalare, ID-kapningar blir också fler. Installatörerna bär kunna övertyga sina kunder om att det lönar sig att installera säkerhetssystem. Bara det grundläggande, att de har koll på vad som händer, är mycket viktigt, sa han.

Och han har sett brister i installationer – och stor förvirring kring regelverket. System med alltför sen detektion, oskyddade centralenheter, avsaknad av övervakad ledning eller sekundär överföring och otillräcklig belysning är några av dem.

– Många vet dessutom inte tillräckligt mycket om reglerna. Därför fyller Teledagen – liksom all typ av information – ett viktigt syfte idag, säger Per Geijer.

Även de nya bestämmelserna för brandlarm ledde till intensiv diskussion. För installatörer innebär de, bland annat, att man med ett särskilt verifikat nu måste kunna intyga att installationen är certifierad, och att en utförandespecifikation finns. Dessutom finns en mängd nya krav på styrfunktioner.

Bo Hjort är besiktningsman på AlbaCon AB, och han förklarade att installatörerna bör känna till regelverket, som är framtagna av branschen och gäller om en kravställare åberopar dem.

Om försäkringsbolagens allt mer specifika krav talade Joakim Fingal, affärsområdeschef på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)om, och särskilt då kraven på inbrottslarm.

– I motsats till vad många tror ställs det ganska detaljrika krav på inbrottslarm. Det handlar till exempel om krav på regelbunden kontroll och på att en installationsfirma skött installationen, sa han.

Årets upplaga av Teledagen inhyste också en mindre mässa. Elektroskandia, Nexans Sweden, Safetel AB, Adi-Alarmsystem Svenska AB, Multicom, (SBSC) och Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (EUU) var några av dem som visade sina senaste lösningar och program. 

Joakim Carlsson, ansvarig för tele- och datafrågor på EIO och den som ligger bakom Teledagen, var mycket nöjd med årets upplaga.

– De talare som bjudits in representerar alla parter av den här marknaden, från myndighet via säkerhetsaktörer och tillverkare till det enskilda företaget. Här har vi fått ta del varandras perspektiv.
Och temat, berättar han, kommer i en tid då det pågår stora skiften överallt. Vi går från digitalt till analogt och från fast till mobilt, och tekniken som finns är avancerad. Dessutom har han märkt ett ökat behov av trygghet och medvetenhet bland branschens kunder.

– Vi märkte på det stora antalet frågor och de intensiva diskussionerna att den här dagen behövdes. Jag har redan fått signaler om att deltagarna är oerhört nöjda, säger han.