Mycket ljus och larm

Publicerad 20 feb 2014, 09:47 | Uppdaterad 15 apr 2021

Götaplatsen i Göteborg är en av Sverige mest genomtänkta arkitektoniska miljöer. Här finns konstmuseum, stadsteater, bibliotek och andra byggnader grupperade kring den fina Poseidon-fontänen av Carl Milles. Stadsbiblioteket – en av byggnaderna här – genomgår just nu en genomgripande förnyelse och tillbyggnad. Bravida svarar för elinstallationerna i ett projekt som kräver kulturella hänsyn samtidigt som ny och energieffektivare elteknik tas i bruk.

När stadsbiblioteket nu förnyas får det inte bara en mer modern interiör med fler öppna ytor än tidigare. Samtidigt byggs biblioteket ut med 3 000 nya kvadratmeter fastighetsyta som tillskott till bibliotekets tidigare 8 000 kvadratmeter. Ett modernt bibliotek är så mycket mer än den samling hyllor med böcker, läsesalar och utlåningsdiskar och annat som traditionellt funnits här. Det nya biblioteket ska bli mer av ett kulturcentrum där böckerna utgör en viktig del, men där det också ska finnas utrymme för en massa andra aktiviteter. Därför behövs fler öppna ytor och nya mötesplatser inom bibliotekets domäner.

Det här är en av anledningarna till att Göteborgs kommun beslöt sig för att modernisera och bygga ut biblioteket. Stadsbiblioteket byggdes i början av 60-talet men har under åren sedan dess slitits ner av 100 000-tals göteborgare. Det var hög tid att göra något åt byggnaden.

Förutom det faktum att mycket i huset var slitet, tillkom förstås också starka önskemål om att hitta energieffektivare lösningar för byggnaden. Ett bibliotek är en väldigt belysningsintensiv inrättning, så mycket av energieffektiviseringen handlar om att hitta energisnålare belysningslösningar.

Strax efter semestern 2012 stängdes stadsbiblioteket för allmänheten. Samtidigt som arbetena inleddes med att modernisera och bygga till biblioteket öppnades tillfälliga lokaler för den boktörstande allmänheten, bland annat i Brunnsparken i Göteborgs Centrum. De här tillfälliga biblioteken har blivit så populära att stadens styrande nu funderar på om de inte ska få leva vidare också efter det att ombyggnationen av Stadsbiblioteket blivit klar.

Arbetet med elinstallationerna i det nya stadsbiblioteket blev ett uppdrag för Bravida. Anders V Svensson på Bravidas Göteborgskontor har varit projektledare.

– Vi fick entreprenaden på kraft, belysning, kanalisationer och brandlarm, berättar Anders. Det var ett uppdrag som var värt 10 miljoner kronor och som hållit 10 man sysselsatta, som mest. I genomsnitt har Bravida haft sex montörer på plats.

Kraftförsörjningen till Stadsbiblioteket har utökats med ytterligare en servisledning på 750 Ampere. Fyra ställverk har samtidigt blivit fem. En stor del av den gamla ställverksinstallationen har därmed kunnat behållas, liksom elmatningen till den boksorteringsmaskin som installerades här i mitten av 2000-talet.

Det här är inget särskilt avancerat elinstallationsprojekt, men det har ändå erbjudit oss en hel del logistiska utmaningar. Att jobba så här centralt, mitt i hjärtat av Göteborg, har inneburit att det varit svårt att få hit leveranser. Här på byggarbetsplatsen är det ”just-in-time” som gäller.
Anders V Svensson

Alla leveranser måste komma exakt på utsatt tid, på inte alltför stora bilar. Vi har haft begränsade möjligheter att lagra materiel och det gäller förstås alla armaturer vi tagit hit – och som varit den mest skrymmande delen av den materiel vi installerat här, fortsätter Anders.

Biblioteket har fått en avsevärt modernare belysning än tidigare. Nu blir allting DALI-styrt med närvarosensorer och möjlighet att programmera ljuset helt efter hur det behövs i bibliotekets alla delar.

– Vi installerar belysningsstyrning från Helvar med T5-lysrör från bland annat Luxo och Glamox som ljuskällor för allmänbelysningen och LED i de spotlights som installeras för att belysa de kulturskyddade fresker och andra utsmyckningar som finns i lokalerna, berättar Anders V Svensson.

Behovet av ljus i lokalerna tillgodoses också till stor del genom inbyggd belysning i de sammanlagt 1 200 meterna med bokhyllor som ska installeras här. Den belysningen, med LED som ljuskälla, är inbyggd i hyllorna.

– Bokhyllorna levereras hit i färdiga sektioner med både belysning och eluttag förinstallerade. Till dem har vi anlitat en underentreprenör för att installera belysningen i dem, säger Anders.

Brandlarmsinstallationen i det nya biblioteket är omfattande. Lokalerna är stora och det kommer att vistas mycket folk här så det vill verkligen till att alla kommer snabbt ut om det skulle uppstå en brand någonstans.

– Vi har installerat massor av detektorer överallt och två slingor med talande utrymmeslarm på varje våning. Det talande larmet är kompletterat med blixtljus för att ytterligare vägleda vid fara. Centralerna i brandlarmsystemet kommer från Panasonic och har installerats av Niscayah.

Bravidas arbete i det nya stadsbiblioteket börjar nu gå mot sitt slut. Under januari finns tid avsatt för driftsättning av det hela.

– Det blir mycket jobb med programmering av dimmring, närvarostyrning och sådant, berättar Jonas Cedgard. Jonas är ledande montör på biblioteket och har själv varit med och installerat under månaderna som gått. Han berättar att här finns 24 routrar som nu ska programmeras för att styra belysningen och att det i behövs en dag för arbetet med var och en av dem.

– I februari blir det slutbesiktning av det här projektet och i april är det tänkt att stadsbiblioteket ska öppnas på nytt igen. Då går vi vidare till andra projekt. Just nu har vi en hel del att göra här i Göteborg, konstaterar Anders V Svensson.

FAKTA

Nya Stadsbiblioteket

• Biblioteket invigdes i april 1964. Det ritades av arkitekterna Lund och Valentin.

• Sedan 1967 har det inhyst samlingarna från det Dicksonska biblioteket, grundat av brukspatronen James Dickson 1861.

• Biblioteket 8 000 kvadratmeter byggs nu ut med ytterligare 3 000 kvm. Bland annat byggs gallerier längs övervåningarnas fasad mot Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan. Gallerierna är upphänga i järnbalkar som lagts över byggnadens tak – för att inte hindra framkomligheten nere på gatunivå.

• Hela om- och tillbyggnadsprojektet är kostnadsberäknat till 240 miljoner kronor.