Energibranschen måste ta initiativ i elbilsutvecklingen

Publicerad 20 feb 2014, 11:34

Tomas Eriksson, vd för Affärsverken i Karlskrona, vill att nätägarna tar större initiativ till att bygga infrastrukturen för elbilar.

Energibranschen måste ha fokus på produktutveckling och kundnyttan, precis som alla andra företag, anser Tomas Eriksson. Särskilt nu när elanvändningen generellt sjunker.

– Då har vi alla möjligheter att sälja el på ett nytt sätt, till transportsektorn. Här skapas nya affärsmöjligheter, säger han till intresseorganisationen Second Opinion Energi, och fortsätter:

– Jag vill att vi ska gå i bräschen för att bygga infrastrukturen och vara drivande i frågan, vi äger näten och har därmed alla möjligheter att vara den drivande och ”ta lead”. Det är dags att lämna idéstadiet och ta nästa industriella steg. Det handlar om att identifiera var laddstationer ska byggas, inleda samarbeten med andra aktörer i samhället och så vidare. Vi är med i demonstrationsprojektet Green charge sydost som just bygger på att krafterna samlas för att ge elbilsutvecklingen en skjuts. Avgörande för att lyckas är att bryta våra vanemönster kring bilen.

Elinstallatörer har en viktig roll när elbilsutvecklingen tar fart. Läs mer om det i vårt nyhetsarkiv här till vänster.