Måste jag installera jordfelsbrytare i tvättstugan?

17 februari 2021  | 

Fråga: Är det krav på jordfelsbrytare i tvättstugor trots att maskinerna är fast anslutna?

Svar: Nej. Elsäkerhetsverket ställer i ELSÄK-FS 2008:1 4 kap 4 § krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem.


Mer frågor om jordfelsbrytare: Kan jag skippa jordfelsbrytare till cirkulationspumpen?


Elinstallationsreglerna, SS 4364000, skärper föreskriftens krav och anger i 411.3.3 att jordfelsbrytare max 30 mA bland annat ska finnas för uttag max 32 A som används av lekmän och som är avsedda för allmänbruk. De fast anslutna elektriska utrustningarna i tvättstugor faller inte under dessa krav.

Fler nyheter