Logga in
Detta är en annons från Werlabs
Detta är är en annons från Werlabs

PoB:s Elektriska förebygger ohälsa

Vid en hälsokontroll identifierades oväntade hälsorisker hos medarbetarna.

Hälsorisker är inte alltid uppenbara

– Vi ser i vår data att cirka 30 % av alla som tar prover hos oss har prediabetes, det vill säga förstadium till typ-2 diabetes. Det säger Lovisa Krantz, läkare och Medical Team Leader på Werlabs. Samtidigt krävs det ofta inte så stora ansträngningar för att få en positiv förändring. Ett företag som valt att arbeta preventivt med medarbetarhälsa är PoB:s Elektriska.

Låga hälsovärden riskerar att skapa problem på sikt

Levnadsvanorna försämras i befolkningen och med det ökar risken för sjukdom, något som tydligt syns i Werlabs statistik.

– Vi ser att folksjukdomarna finns hos alla de stora bolagen idag. Det är inte ovanligt att hälften av medarbetarna har minst en allvarlig riskfaktor för livsstilsrelaterad sjukdom. Det är egentligen inte konstigt. Företagen är ju en spegling av befolkningen och Sveriges befolkning tampas idag med många riskfaktorer för framtida sjukdom. Det kan vara stillasittande eller stress, höga blodfetter eller högt blodtryck. Kostrelaterade orsaker till dåliga blodvärden är också vanligt, kommenterar Lovisa Krantz.

Samtidigt är den goda nyheten att det inte krävs så komplicerade åtgärder för att kunna vara frisk längre.

– Det är viktigt att arbetsgivare förstår det, för de flesta bryr sig om sina medarbetare men vill även säkerställa produktivitet – och vägen dit är att tänka preventivt, påpekar Lovisa Krantz.

Riskfaktorer för elektriker

En yrkesgrupp som precis som så många andra tampas med både arbetsmiljörisker och livsstilsrelaterade risker är elektriker. En vanlig orsak till olycka bland elektriker är att få ström genom kroppen. Fallolyckor, främst via fall från stege, är också vanligt inom yrkesgruppen, liksom byggdamm och belastningsskador på grund av ansträngande arbetsställningar.1

Många elektriker upplever dessutom stress på jobbet. Stressen kan leda till slarv som i sin tur kan öka risken för olyckor.1

Vem ansvarar för hälsan?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att skapa en god arbetsmiljö. Eftersom många elektriker arbetar i fåmansbolag eller enmansbolag är det ofta elektrikerna själva.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tydliggör att alla arbetsgivare ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att man undersöker, genomför och följer upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Som egenanställd finns risken att man slarvar både med den egna hälsan och med arbetsmiljörisker. Det kan vara svårt att tacka nej till uppdrag och man kan inte få stöd av kollegor. Det kan leda till tidspress och stress, som kan leda till ökad risk för olyckor men också för sjukdomar.

Vad går att se i Werlabs data?

Elektriker är en av många yrkesgrupper som tar prover hos Werlabs. Det går att urskilja flera generella mönster i datan för såväl elektriker som för andra kategorier av provtagare. 

– Vi ser i vår data att ca 30% av alla som tar prover hos oss har prediabetes, det vill säga förstadium till typ-2 diabetes. Dessutom har nästan 60% av de provtagna dåliga kolesterolvärden och majoriteten av dem har också inflammation som förstärker risken för hjärt- och kärlsjukdom. Vad betyder då det vi ser för ett företag? Jo, det betyder färre friska år hos både de i arbetsför ålder och efter pensionen. Det kan innebära att vi faktiskt ser en betydande andel som kommer ha drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke inom en tioårsperiod. Ju fler riskfaktorer och ju mer avvikande värden individen har, desto högre risk. Genom att agera idag minskar man riskerna och kan få fler friska år, säger Lovisa Krantz. 

Arbeta preventivt och förebygg risker i god tid

Genom att mäta den egna hälsan kan varje medarbetare se över tid hur deras ansträngningar påverkar hälsan och de egna värdena. Det är det som kallas prevention, det vill säga att man förebygger risker.

– Det vi tycker är viktigt att ha med sig inför sin hälsokontroll är att det oftast inte krävs så stora ansträngningar för att göra en positiv förändring. Det kan handla om att lägga till en frukt eller grönsak då och då i kosten, eller att ta trapporna istället för hissen några gånger i veckan, för att få en stor inverkan på hälsan och förbättra sina värden, säger Lovisa Krantz.

PoB:s Elektriskas arbete med preventiv hälsa

 PoB:s Elektriska är ett av de bolag som valt att arbeta preventivt med medarbetarhälsa och som gör hälsokontroller i samarbete med Werlabs. Företaget som är specialister på bostadsinstallationer har omkring 100 anställda och är verksamt i Uppsala och i Stockholmsregionen.

En utmaning i arbetsmiljöarbetet är att arbetsmiljön ständigt förändras.

– Våra medarbetare arbetar på olika entreprenader tillfälligt i kanske ett halvår eller ett år. Det blir ingen permanent lösning för arbetsmiljön, säger Anders Eriksson, VD på PoB:s Elektriska.

Stort fokus på arbetsmiljörisker

Det är mycket fokus på uppenbara arbetsmiljörisker inom branschen, enligt Anders Eriksson, såsom fallrisker och damm, till exempel kvartsdamm som är mycket skadligt och som kan spridas när man borrar i betong. Det är också mycket fokus på elsäkerhet liksom på utrymmesvägar och belysning.

– Vi gör alltid en riskanalys före en entreprenad. Därefter ska regelbundna gemensamma skyddsronder göras var 14:e dag. Det är vår kund, byggherren, som håller i dessa skyddsronder som vi deltar i. Eftersom det är en arbetsplats där det händer mycket och där miljön hela tiden förändras måste skyddsronder göras ofta. Till exempel kan en vägg byggas om och nya skyltar behöver sättas upp för utrymmesvägar.

Med hållbarhetsprogrammet inkluderas även trivsel och hälsa

Sedan 2014 är PoB:s Elektriska en del av Instalco, ett börsnoterat bolag inom el, VS, klimat och industrirör. Instalco har tagit fram ett hållbarhetsprogram som utöver en säker arbetsmiljö bland annat fokuserar på frågor som trivsel och hälsa.

– Moderbolaget har implementerat hållbarhetsprogrammet på alla dotterbolagen. Det är också ett krav från våra kunder i stort att vi jobbar med hållbarhet, ett krav som de ställer på alla underleverantörer. Moderbolaget ligger dessutom på börsen och börsen i sig är intresserad av hållbarhetsfrågor, säger Anders Eriksson.

Ambitionen är att behålla medarbetare och minska sjukfrånvaron

Hållbarhetsprogrammet rullades ut för ett par år sedan och än så länge är det för tidigt att se effekterna av det.

– Ambitionen för vår del är att komma ner i total sjukfrånvaro från 5 till 4 procent. De sista tre åren under corona har det varit väldiga variationer på sjukfrånvaron och det är svårt att dra konkreta slutsatser. Vi registrerar inte vilken typ av sjukfrånvaro det rör sig om, om det är corona eller annat. Vi kan se att korttidssjukfrånvaron har gått upp.

– Vår bransch bygger på att de bästa medarbetarna är de som har lång erfarenhet, så det är viktigt att behålla dem länge. Ett sätt är att jobba med arbetsmiljön så att de trivs. Det har varit ett problem tidigare i byggbranschen men är generellt bortarbetat idag. Vi måste behålla medarbetare för att behålla kompetensen, konstaterar Anders Eriksson.

Hälsokontroller för medarbetare som arbetar i ett stort geografiskt område

PoB:s Elektriska har erbjudit hälsokontroller till sina medarbetare i omkring 30 år. Det är frivilligt att göra en hälsokontroll och det är ungefär 50 till 70 procent som brukar göra kontrollerna. Under årens lopp har kontroller gjorts med några års mellanrum. För närvarande erbjuds alla som är 50+ kontroller varje år och övriga vart tredje år. Den senaste mätningen har genomförts tillsammans med Werlabs.

– Tidigare anlitade vi en lokal aktör i Uppsala men vi är verksamma både i Uppsala och i hela Stockholmsregionen. Med Werlabs blir det lättare för medarbetarna att boka tid på ett provtagningsställe närmare hemmet. Valfriheten är större.  

Folatbrist en överraskning

Tills nyligen har endast medarbetarna kunnat se sina individuella resultat. Vid de senaste mättillfällena har PoB:s Elektriska också kunnat ta del av resultatet på gruppnivå.

– Det som slog oss senast när vi mätte tillsammans med Werlabs var att det var förvånansvärt många med låga värden på folat, vitamin B9. Som grupp äter vi antagligen för lite frukt och grönt. Vi har ju inte någon personalmatsal så det är inget man ser. Var och en har med sig sin matlåda och äter där de jobbar.

Hälsokontrollen med Werlabs visade att Anders Eriksson själv tillhörde den grupp som fick i sig något för lite folat.

– Jag har erfarenhet av Werlabs privat och en fördel är att man får upp alla tidigare resultat i en graf så att man ser historiska värden och inte bara värdena från den senaste mätningen. Jag låg under gränsvärdet så jag tog tillskott och gjorde sedan ett nytt test som visade att jag låg högt i folat. Nu har jag slutat med tillskott och äter mer frukt, grönt och ägg och ska testa igen för att se hur jag ligger till.    

Tips till mindre elinstallationsfirmor och elektriker med egen firma

På frågan om han har tips till mindre bolag inom branschen svarar Anders Eriksson först med glimten i ögat att de ska lägga ner och börja arbeta hos honom istället.

– Det är bra med kontroller och riskanalys. Förr eller senare händer det något. Det är mycket fokus på det uppenbara inom branschen, som fallrisker. Men när det gäller personlig hälsa kan det nog finnas en risk att det inte görs tillräckligt mycket. 

Varför behöver vi folat (också kallat folsyra eller vitamin B9)?

Folat behövs bland annat för att de syrebärande röda blodkropparna ska kunna bildas. Brist på folat kan göra att man känner trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga och andfåddhet. Spenat, broccoli, paprika, ärtor, brysselkål, apelsin och isbergssallad är några av de livsmedel som innehåller mycket folat. Bra att veta är att halten av folat minskar vid uppvärmning.

Vill du veta mer om hälsotester och få hjälp med medarbetarhälsa läs mer här.

Ansvarig skribent:
Annika Lagerhorn
annika@lagerhorn.com