Logga in

”Fler solenergiinstallationer kräver fler elektriker”

Publicerad
5 okt 2021, 15:22
| Uppdaterad
7 okt 2021

Stefan Ölander, vd för svenska solcellsbolaget Soltech Energy efter förvärvet av Neab AB, ett elteknikföretag med 105 anställda och verksamhet på fler orter. 

Text

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 1 oktober förvärvat 100 procent av aktierna i NEAB Gruppen AB med tillträde samma dag. Bolaget omsätter ca 145 MSEK och har ca 105 anställda med huvudkontor i Norrköping. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera solenergi i produktutbudet och öka såväl omsättning som resultat. Förvärvet befäster en redan stark position inom elteknik. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier. NEAB Gruppen beräknas bidra med ca 35 MSEK i omsättning under kvartal 4, 2021 med ett positivt resultat.

Mars 2021
Soltech Energy köper Provektor

Rams el förvärvades i april 2021:
Soltech köper sitt andra elinstallationsbolag

Ny VD och koncernchef för NEAB Gruppen blir nuvarande styrelseordförande Pelle Norberg. Bolagets tidigare ägare Johan Tankred och Tommy Björk stannar kvar på ledande positioner i bolaget och är helt fokuserade på att utveckla bolaget under många år framöver.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Förvärvet av elteknikbolaget NEAB Gruppen stärker koncernens närvaro i framförallt Östergötland och Skåne.

Nu växer vi inom elteknikbranschen vilket är helt i linje med vår förvärvsstrategi, då fler solenergiinstallationer kräver fler elektriker. NEAB Gruppen är ett snabbväxande bolag med över 105 kompetenta anställda. Att detta sker bara veckor efter vår avslutade nyemission bevisar att vi inte bara pratar om snabb tillväxt utan även levererar det, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

NEAB Gruppen grundades 1987 och har sedan dess haft en framgångsrik resa. Bolaget är specialiserade inom elteknik och utför ofta entreprenadjobb på skolor, logistikfastigheter, flerbostadshus och andra byggentreprenader. Bolaget finns idag representerat i Skåne, Norrköping, Linköping, Finspång, Nyköping och Stockholm. Nu adderar NEAB Gruppen solenergi till sitt erbjudande när man ansluter sig till Soltechkoncernen.

Maj 2021:
Sol-vd:n som jagar elbolag

– Det känns fantastiskt att vi nu blir en del av Soltech. Våra kunders efterfrågan på solenergi växer dagligen och för att kunna konkurrera i framtiden behöver elteknikbolag besitta solenergi-kompetens. Att möta den utvecklingen och samhällets ökade elektrifiering med en stor solenergikoncern i ryggen kommer att skapa stora fördelar för oss och våra kunder, säger Pelle Norberg VD, NEAB Gruppen.