Logga in

Så ska solcellerna riktas när lönsamheten sjunker i söder

Publicerad
7 mar 2024, 10:18

Det är inte självklart längre att vända solceller mot söder. Timpriset mitt på dagen går ner. Det syns tydligt i det stora solelslandet Tyskland. Men även i Sverige. Så vilka väderstreck är mest lönsamma?

Text

Bengt Stridh är teknologie doktor och universitetslektor i energiteknik vid Mälardalens universitet i Västerås. Många som är intresserade av att skaffa solceller och som söker efter information hamnar på hans blogg, Bengts nya villablogg. Där har han skrivit en hel del om timprisvariationerna i Nordpools spotpriser och hur de påverkar lönsamheten för solceller. I ett färskt avsnitt av Elinstallapodden delar han med sig av sina tankar kring detta:

– Så länge den som producerar ett överskott av el från sina solpaneler får en skattereduktion på 60 öre per kWh och elnätsbolagen betalar ytterligare en tioöring för det som kallas “nätnytta” så minskas effekten av timprisvariationen, du får ändå rätt bra betalt för den sålda elen. Och ännu bättre betalt får du för den solel som ersätter el du annars fått köpa in – där slipper du ju elhandlarnas prispåslag, energiskatt och moms, säger Bengt Stridh.

Artikeln i podversion:
Faktorer för lönsamma solceller med Bengt Stridh

Bengt Stridh driver en populär blogg om solceller och undervisar i energiteknik vid Mälardalens Universitet. Foto: Lars-Göran Hedin.

Hans råd till den som funderar över att skaffa sig en solanläggning är att utgå från vad som kommer att bli produktionskostnaden per kWh. Att ta in offerter från flera installatörer för att se vem som har det förmånligaste erbjudandet. Och att ha klart för sig att det är mer lönsamt med elproduktion i de båda södra elområdena, som det ser ut idag.

När Bengt Stridh får frågan om vad som kan betraktas som ett normalt produktionspris per kWh konstaterar han att den är svår att svara på:

– Det beror i hög grad på hur stor anläggningen är, men för en normal villainstallation på 10 kWp kan kostnadsspannet vara 10 – 20 000 kr/kWh om man nu ska dra till med något, säger han. I Mellansverige motsvarar det en återbetalningstid på 10-20 år, men livslängden för solpaneler brukar ju anges till 30 år, så över tid lönar sig investeringen.

Ett orosmoln kring lönsamheten är den utveckling som noterats i Tyskland. Där kommer sommartid tio procent av elproduktionen från solceller, de flesta i stora parker som står vända mot söder.

– Effekten av solpanelernas orientering har blivit att timpriserna för el blivit rejält mycket lägre mitt på dagen, när solen står som högst. Samma utveckling har också noterats i Kalifornien. Det här är ett fenomen som jag börjat titta närmare på, eftersom det skulle kunna uppträda även i vårt land. Här är också spotpriserna lägre kring middagstid, men så här långt beror det mest på att elkonsumtionen går ner då. 

– Det är ändå lite överraskande att det är så stor variation i timpriset. För månaderna april till augusti, då vi har så mest solel, kan spotpriset i elområde SE4 vara bara hälften klockan två på dagen jämfört med klockan 6-7 på kvällen. Det behöver undersökas mer, vilka faktorer som ligger bakom det? 

Nu finns det solpaneler som gör det möjligt att få en bättre solelsproduktion under andra tider än mitt på dagen, poängterar Bengt Stridh.

Glas-glas paneler på åkern:
Här kombineras jordbruk med solcellspark

– Det har kommit dubbelsidiga glas-glas moduler som tar emot solinstrålning på båda sidor. Om man monterar dem vertikalt på markställning så att de är vända både mot väster och öster, får man den högsta produktionen på förmiddagen och eftermiddagen. Med ett högre elpris då skulle det kunna vara lönsamt. Vi på Mälardalens universitet är med i ett projekt med ett tyskt företag som säljer vertikala solpaneler. De säger att i Tyskland är det redan mer lönsamt med sådana, eftersom man i landet har så mycket sydvända solceller i stora parker som ger produktionstoppar mitt på dagen, berättar Bengt Stridh och fortsätter: 

– I Sverige, där vi mest installerar på tak och alla tak inte är vända mot söder, blir det mer utjämnad produktion över dagen. Nu, när vi får allt fler och allt större solparker som är södervända, kommer vi att se den här effekten också i Sverige. Det kommer att påverka timpriset negativt mitt på dagen.