Logga in

Fyra produkter för konvertering till trefas

Publicerad
20 nov 2023, 07:55
| Uppdaterad
21 nov 2023

Ska du uppgradera ett enfassystem till trefas i flerbostadshus, villa eller lägenhet? Här är några saker att tänka på och några produkter som kan behövas. 

Ny matning till elcentralen är det första att tänka på när flerbostadshus, villa eller lägenhet ska uppgraderas från enfas till trefas. 

Den säkraste lösningen för trefasmatning är att bygga  systemet som ett TN-S system med fem ledare och PE-ledningen för skyddsutjämningen separerad från neutralledaren, ”nollan”.

Elcentralen behöver förstås också byggas om för trefas. På DIN-skenan monteras dvärgbrytare av gängse modell med grupper om tre för de delar av anläggningen som kräver trefasmatning. De använda komponenterna är till övervägande del de samma som används i en enfas-central, men jordfelsbrytare och eventuell energimätare bör förstås vara av trefastyp.

Mer om trefasinstallation:
Att klippa nollan helt ingen bra idé

Eftersom de flesta strömförbrukare i en bostad är enfaslaster är det viktigt att fördela dessa på de tre inkommande faserna så balanserat som möjligt, för att undvika alltför stora lastskillnader mellan faserna. Här följer några tips om användbar installationsmaterial för de delar av installationen som ska mata trefas-laster.

En smart lösning för stigare i flerfamiljshus har tagits fram av Elektro-Skutt. Den är användbar när man till exempel – som ofta är fallet – drar stigarledningar i gamla uttjänta sopnedkast. Monterar man kabelstegar i sådana lägen så är det problematiskt att fästa kablarna på dem, med tanke på det trånga utrymmet.

Har huset flera våningar?
Fem råd för att dra stigare i sopnedkast

Med hjälp av Stepps, en slags klämmor som Elektro-Skutt tagit fram och som passar till kabelstegar från bland andra MP-bolagen, blir arbetet mycket enklare. Stepps passar 3-faskablar på 5×2,5 kvadrat.

Om man önskar gå vidare från centralen med 3-faskabel ut i anläggningen för att flytta övergången till 1-fas ut till förbrukarna bort från centralen, kan en fördelningsbox användas, till exempel Enstos Box V/V 5-P/6X3P. Till den kan tre, alternativt sex 1-fas matningar anslutas med snabbkontakter och ytterligare en 3-fas anslutning för vidare ledningsdragning till nästa fördelningsdosa, om så behövs.

Boxen har anslutning för fempoliga snabbkontakter på trefassidan och trepoliga för 1-fas anslutning till exempelvis Dali-don.

För 3-fas belysning är en 3-fas belysningsskena en smidig lösning. Med en sådan har du ett mycket stort antal möjligheter att välja färg, form och belysningsschema. Den ledande tillverkaren, Global, har kontaktskenor i strängpressad aluminium som finns i fyra standardlängder – en, två, tre eller fyra meter. Längderna kan kortas om måtten inte stämmer och med olika förbindningstillbehör kan flera skenor kombineras på olika vis.

Maximal belastning är 3×16 A, 3×3680 W. Skenorna monteras dikt på vägg eller i tak, alternativt nedhängt i pendelrör, vajer eller kedja med beslag. Den kan också monteras infällt i undertak. Det finns flera tillverkare av spotlights som passar till dessa trefasskenor.


Om kunden vill ha bekväm koll på sin energiförbrukning finns det DIN-monterade 3-fas energimätare för montage i elcentralen. De flesta större tillverkare erbjuder sådana, till exempel ABB, Carlo Gavazzi, Garo, Hager, Schneider Electric och Wago.