Logga in

Fluke säljstoppar och återkallar spänningstestkablar

Publicerad
7 jul 2023, 15:33

Fluke har hittat fel som påverkar en del av deras platta spänningstestkablar. Plastisolatorerna är spröda och kan spricka. ”Sluta omedelbart att använda återkallade kablar”, uppmanar tillverkaren.

De identifierade problemen har tillverkaren Fluke hittat på platta FLUKE-17XX-spänningstestkablar med tre faser och nolla, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Fler produkter som har säljstoppets nyligen
Elsäkerhetsexperten: ”Att man återkallar tyder på allvarliga brister”

Det gäller de kablar som har tillverkats från april 2021 till och med november 2021. De återkallade kablarna säljs separat som kabelersättningssatsen 3PHVL-17XX och ingår i följande satser:

• Fluke-3540 strömövervakningsenheter

• Effektloggare i 173x-serien

• Elkvalitetsloggare i 174x-serien

• Elkvalitetsanalysatorer i 177x-serien

Fluke har beslutat sig för att återkalla alla kablar med datumkoder enligt nedanstående intervall och ge alla berörda kunder ersättningskablar utan kostnad. Tillverkaren uppmanar sina kunder att sluta använda kablarna, registrera dem och förstöra dem genom att skära av dem på mitten.

Kablar med datumkoder utanför intervallet ovan berörs INTE av återkallelsen.

”Kabeldatumkoderna finns på höljena på kablarna och visas med två tryckta datumhjul. Det första hjulet anger år med två siffror och det andra hjulet anger månadsnummer. I bilden nedan visar till exempel ’21’ och ’11’, vilket motsvarar november 2021 och anger att den här kabeln är berörd av återkallelsen”, skriver Fluke på sin webbplats.
”Vissa kablar kan i stället ha en tryckt kod på den längre änden av L1/A-sladden. Koden har en tillverkarkod följt av månad med två siffror och år med två siffror. I bilden nedan visas till exempel ”07/13”, vilket motsvarar juli 2013. Kablar med den typen av datumkod påverkas den inte av den här återkallelsen”, skriver Fluke på sin webbplats.

Så här skriver Elsäkerhetsverket om felaktigheterna på kablarna:

”Ett problem har identifierats där de svarta formpressade plastisolatorer som täcker anslutningarna till nollbanankontakter på den här kabelsatsen som är tillverkade inom ett kort datumintervall är spröda och kan spricka. 

Sprickorna kan uppstå under fabriksmonteringsprocessen eller genom påfrestningar som kan förväntas vid normal drift och rimlig användning. Sprickorna kan vara mycket svåra att se med vanliga inspektionsmetoder och kan sträcka sig från banankontaktshöljet in i det område på kontakten som hålls i handen. 

Om det finns sprickor kan det leda till ljusbågar mellan spänningstransienten i nätströmsledaren och användaren, vilket leder till stötar från farliga noll- eller fasledare. Dessutom kan sprickorna sprida sig och leda till ytterligare skador som kan exponera metalldelarna i kontakten, vilket kan leda till direktkontakt.”

Läs mer på Flukes webbplats och hos Elsäkerhetsverket.