Logga in

Tog över jätteprojekt efter Byggtema-konkursen – hur gick det?

Publicerad
28 mar 2023, 15:44

Det var inte utan ångest som underentreprenören Elprofilen tackade ja till rollen som huvudentreprenör för den stora renoveringen. Men de stod med obetalda fakturor på 6 miljoner och montörer i arbete.  

Elprofilen i Örebro klarade sin stora utmaning, att ta över hela projektet med att renovera ett kommunalt kontorshus. När totalentreprenören Byggtema gick i konkurs erbjöds Elprofilen att ta över deras roll. Vd Lars Larsen tackade ja – och kan nu pusta ut efter att projektet gått i mål, på överenskommen tid och till avtalad kostnad.

Det är snart ett år sedan konkursen. Den kom som en chock för byggbranschen i Närkemetropolen. Inte minst för elteknikföretaget Elprofilen. Företaget var nämligen den största underentreprenören i ett stort renoveringsprojekt åt den kommunala byggherren Örebroporten, som anlitat Byggtema för renoveringen av ett stort kommunalt kontorshus. Elprofilen hade ett 15-tal montörer i arbete i projektet och obetalda fakturor på 6 mkr hos Byggtema.

Många drabbades:
Efter konkursen – här är de 34 drabbade installatörerna

Som största underleverantör i projektet erbjöds Elprofilen att ta över rollen som huvudentreprenör, vilket Elinstallatören berättade om i somras. Företagets vd berättade då om en ångest han kände i början inför att ta sig an ett så stort projekt, men att han räknade med att det skulle gå fint att ro allt i hamn. Alla övriga företag i projektet hade då accepterat att fortsätta – och då i somras var arbetena i full sving igen. I mars 2023 skulle allt vara färdigt.

Elprofilens vd Lars Larsen är nöjd nu när projektet gått i hamn på utsatt tid och enligt budget.

– Vi hade slutbesiktning den 15 februari och hade då landat projektet på utsatt tid och till den överenskomna budgeten, berättar Lars Larsen. När Elprofilen tog över rollen som totalentreprenör skrevs ett avtal med en budget för färdigställandet och de åtagandena har Elprofilen levt upp till.

– Eftersom bygget hade stått stilla i sex veckor var beställaren och vi överens om att det kunde bli en del justeringar i budgeten för att hantera tillkommande arbeten eller problem som var svåra att förutse i våras, så vi hade ett litet skyddsnät där, förklarar Lars Larsen. 

Nu när projektet är färdigställt kan Lars Larsen konstatera att Elprofilen gått stärkta ur den här historien. Den ovana rollen som totalentreprenör har gett många nya erfarenheter och samarbetet med övriga företag i projektet har fördjupats påtagligt – en sak som hans eget företag kan ha glädje av framöver. Även om han inte ser det som troligt att Elprofilen tar på sig rollen som totalentreprenör igen.

Lite nervöst i starten:
”Sen fick jag lite lätt ångest, vad hade vi sagt ja till..?”

– Vi är ju ett renodlat elföretag och som sådant vill vi ju inte konkurrera med stadens byggföretag. De är våra viktigaste kunder och genom att vi rott det här projektet i hamn har vi visat dem vilken kompetens och kunskap vi har i vårt företag. Vi har stärkt vårt varumärke och visat att vi har den ekonomiska styrkan att klara ett projekt av den här storleken. Jag är övertygad om att många nu inser att Elprofilen är en stark och pålitlig aktör på byggmarknaden och en långsiktig partner också i de lite större projekten. 

– Det är gott så, konstaterar Lars Larsen.