Logga in

Fem faktorer för lönsam småskalig vindkraft

Publicerad
12 dec 2022, 10:43
| Uppdaterad
13 dec 2022

Ett litet vindkraftverk behöver ofta inte bygglov. Dessutom kan det producera el på vintern och nattetid när solceller fungerar sämre. Men det är ingen slump att små vindkraftverk är ovanliga. Är du sugen på vindkraft – här är fem saker att tänka på.

För några år sedan fanns det flera svenska tillverkare av småskaliga vindkraftverk, men nu är de flesta försvunna. Det beror på att intresset för småskalig vindkraft dalat i takt med uppgången för solpaneler som energikälla. Statligt stöd till solpaneler men ingen motsvarighet för egen vindkraft har skruvat ner intresset för de senare ytterligare.

Det kan vara lockande att investera i ett vindkraftverk eftersom det kan producera el vid alla tider på dygnet, förutsatt att det blåser ute, förstås. De som har tagit det här steget har ofta redan satsat på en solanläggning och ser vindkraftverket som ett sätt att räta ut produktionskurvan under dygnet. Ändå krävs det att några speciella förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ens ska vara lönt att fundera på saken:

1. Finns det vind så det räcker?

Det viktigaste villkoret för vindkraft är att det ska råda goda vindförhållanden där vindkraftverket sätts upp. Vinden är ojämnt fördelad mellan olika delar av landet och även mellan årets tolv månader. Hinder som träd, berg och byggnader kan också sätta käppar i hjulet. Därför är det lättast att hitta bra platser för vindkraft i öppna landskap, på fjället eller vid havet. Platser där medelvindhastigheten ligger runt fem meter per sekund eller mer. En tumregel är att vindkraftverkets nav bör sitta tio meter högre än omgivande hinder i terrängen.

De vågade satsa på vindkraft:
Gustav Mandelmann: ”Möllor är inget nytt i den här delen av landet”

Det finns en karttjänst som heter Global Wind Atlas och som kan användas för att ta reda på medelvindhastigheten på olika platser. Den karta som finns där tar inte hänsyn till lokala hinder som hus eller träd så ta med eventuella sådana också i beräkningen.

2. Går det att få bygglov?

Det krävs generellt inget bygglov för att bygga vindkraftverk som är upp till 20 meter höga. En förutsättning är att det går att lägga ner det på marken innanför den egna tomtgränsen – i alla riktningar. Däremot är det svårare att bygga ett vindkraftverk som ska placeras på den egna byggnaden – då krävs det bygglov.

Det är alltid en god idé att anmäla sina planer till kommunens byggnadsnämnd, eftersom det också kan bli problem med bygglov om det planerade vindkraftverket är så högljutt att det kan störa grannarna.

3. Blir verket tillräckligt effektivt?

Hur mycket el ett vindkraftverk kan producera beror på dess effekt och verkningsgrad, samt medelvindhastigheten där det placeras. Enligt Svensk Vindenergi, branschorganisation för vindkraft, ska man inte räkna med högre medelvindhastigheter än fem meter per sekund. Det finns produktionskurvor för de olika vindkraftverk som finns på marknaden, så där kan man gå in och kolla i kolumnen för just fem m/s. Då är risken mindre att man räknar för optimistiskt.

4. Håller tekniken?

Svensk Vindenergi varnar för att det förekommer en hel del ”skräp” i utbudet av små vindkraftverk. Det gäller att hålla ögonen öppna och begära in viktig information från leverantören. Alla vindkraftverk som säljs i Sverige ska vara CE-märkta och levereras med tillhörande dokumentation. Vid nätanslutning kan nätbolaget efterfråga speciell information som normalt bara kan tas fram av det företag som tillverkat vindkraftverket eller växelriktaren. Om leverantören har uppgett att vindkraftverket har en uppmätt effektkurva, uppmätt ljud, är certifierat eller liknande bör detta kunna styrkas genom dokumentation.

5. Hur är det med garantier?

Ett vindkraftverk behöver snurra i många år för att det ska vara lönsamt. Så det är viktigt att tillverkaren lämnar en rejäl garantitid. För solpaneler är 30 år vanligt förekommande men för vindkraftverk, som ju utsätts för mekaniska påfrestningar under sin livstid, är en normal garantitid i Sverige ibland inte mer än två år, men livslängden anges i regel till 20 år.