Logga in

Nibechefen: ”Vi bygger hela tiden ut fabriken i Markaryd”

Publicerad
14 nov 2022, 08:07
| Uppdaterad
18 nov 2022

Drygt 60 procent av svenska småhus har någon sorts värmepump. Trots det ser Nibes Martin Forsén ”otroligt ljust” på läget för värmepumpar i Sverige. Och han ser stor potential på en helt annan del av marknaden.

Det måste vara strålande tider för värmepumpar nu?

– Ja, det ser otroligt ljust ut. Det sker en värmepumpifiering av samhället. I småhusbranschen har vi nästintill fasat ut alla oljepannor och huvuddelen, drygt 60 procent, har installerat någon form av värmepump. I flerbostadshus är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningsalternativet. Även i denna bransch har större delen av de fossila bränslena fasats ut till förmån för avfall och biobränsle. Och trots att många gått över till eldrivna värmepumpar så har vi i Sverige sänkt förbrukningen av el för uppvärmning. 

Ändå sa du att Sverige inte är i takt med tiden.

–Storskalig förbränning av biobränsle och avfall i våra kraftvärmeverk är inte hållbart i längden. EUs hållbarhetskriterier för skogliga biobränslen riskerar att kraftigt minska tillgången på hållbara biobränslen. Samtidigt utvecklas allt tuffare regelverk för att minimera mängden avfall i vårt samhälle. Sopförbränning ligger väldigt långt ned i avfallspyramiden och ska undvikas i så hög utsträckning som möjligt, men i Sverige har vi satsat stort på sopförbränning. Faktum är att vi inte har tillräckligt med sopor i Sverige. Vi importerar stora mängder sopor för att bränna och slänger i plast för att få upp energivärdet. Detta måste fasas ner kraftigt. Och även de måste sannolikt elektrifiera en större del av sin egen produktion med värmepumpar.

Så även kraftvärmeverken borde satsa på värmepumpar?

– Ja, absolut och det har många av dem förstått, som Hammarbyverket och Norrenergi. De borde använda värmepumpar i sina verk och i det konventionella fjärrvärmenätet. Men en del av dem slår sig för bröstet och berättar om sina förträffliga värmepumpar  på ett ställe på sin hemsida, sen beskriver de värmepumpar i mycket negativa ordalag på ett annat ställe. De förtalar våra värmepumpar!

Oj, du låter arg?

– Ja, jag har sagt till kollegerna att vi måste ha en hjärtstartare på kontoret om jag ska läsa allt vad de skriver om värmepumpar.

Du vill inte prata om elkris. Varför?

– Nej, i Sverige har vi ingen akut elkris. Vi producerar inte mindre el än tidigare och konsumerar inte mer. Men var femte kilowattimme går på export eftersom det är problem med elförsörjningen i övriga Europa. Det har skapat en elpriskris i Sverige. Vi exporterar el till Europa och importerar deras elpriser.

Vad säger du om hoten i form av komponentbrist och behov av personal?

– Även värmepumpbranschen har drabbats av komponentbrist vilket gör att vi inte kan leverera i den takt kunderna vill. Kunderna sliter produkterna ur händerna på oss. Med den kraftiga tillväxt vi ser inom vår sektor kan kompetensförsörjning att bli en utmaning.  Komponentbristen är förhoppningsvis kortsiktig emedan kompetensförsörjningen kan bli en utmaning på sikt.

Efterfrågan bara ökar. Klarar Nibe att växla upp mer?

– Oh ja. Vi bygger hela tiden ut fabriken i Markaryd. Nu  investerar vi ytterligare  fem miljarder kronor för att öka våra produktionsvolymer och vi är inte den enda tillverkaren som bygger ut.

Vad är de stora utvecklingsfrågorna nu?

– Värmepumparna blir hela tiden effektivare. Den stora utmaningen är att fortsätta anpassningen till energisystemet som helhet med en allt större andel väderberoende och oplanerbar elproduktion. Nibe erbjuder sedan tio år en funktion som anpassar driften efter aktuellt läge på elbörsen. På så sätt kan vi undvika drift då elnätet har hög belastning och elpriset är som högst.

Vad har du själv för värmepump hemma?

– Jag har en bergvärmepump från 2003 från ett mindre märke. När jag köpte den var jag vd för SVEP (värmepumpföreningen) och vid det tillfället var det öppen strid mellan de stora företagen. Så jag vågade inte köpa från någon av dem av risk för att bli anklagad för att vara köpt av ena eller andra företaget.

Har passion för utförsåkning

Ålder: 55

Familj: fru och två söner, 18 och 21 år.

Bor: Villa i Sundbyberg

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik från KTH.

Karriär i korthet: Forskade om värmepumpar på KTH, vd för SVEP (som senare blev SKVP) i tio år.

Aktuell: Chef för internationella affärer på Nibe och ordförande i europeiska värmepumporgansationen.

Vad är det första du gör på morgonen?

– Tar mig till jobbet, tar en kaffe och sätter på datorn.

Ditt senaste hemmafix?

 – Det har varit en del trädgårdsarbete.

Vad ligger på nattduksbordet?

– Min ljudbok. Men ingen just nu, lyssnar mycket på P3 Historia.

Dold talang?

– Det skulle vara min passion för utförsåkning, numera mest Randonée, att man går upp på stighudar och åker off pist.

Hur sportar du helst?

– Helst utförsåkning men har också spelat en del innebandy och en del löpning.