Logga in

Eon sätter käppar i hjulen för framtidens bostadsområde

Publicerad
28 nov 2022, 10:11

Nu är bygget av Tamarinden – de nya energismarta bostadsområdet i Örebro i gång. Det ska halvera effektbehovet och sänka energianvändningen med 30 procent. Men Eon motsätter sig den del av konceptet som handlar om att skapa en energigemenskap mellan fastigheterna.

För ett par månader sedan togs det första spadtaget till Örebros nya bostadsområde Tamarinden. Området är en del i ett projekt om så kallade energigemenskaper där RISE och KTH ska undersöka möjligheten till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar. Öbo är här en av flera projektmedlemmar. 

Tamarinden har planerats i flera år och ska ses som ett försök att bidra till lösningen av ett stort behov i Sverige; att plana ut effektkurvorna. 

Läs också: Elnätsbolagen får skarp kritik
Elbolag stoppar mikronät mellan fastigheter

– Vi har ju tidvis stora underskott av el som måste täckas av elimport eller via fossileldad reservkraft, trots att vi egentligen har el så det räcker, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder. Han berättar att i Tamarinden ska effektbehoven utjämnas på stadsdelsnivå och betraktar Tamarinden som ett område med förmåga att stå emot effektbrister. 

I Tamarinden byggs 800 bostäder på tio olika fastigheter. Det blir flerbostadshus med tre till åtta våningar, en förskola och olika verksamhetslokaler. Husen som byggs ska producera och lagra energi, med hjälp av solpaneler och batterier och kommunicera med varandra via ett lokalt likströmsnät. I det nätet spelar Energy Hub från Ferroamp en central roll. 

Mellan de enskilda fastigheterna byggs också ett mellanspänningsnät, men där har projektet stött på patrull. Energibolaget, som i Örebro är Eon, tycker inte det är självklart att detta nät får byggas av energigemenskapen. 

– Så nu har vi ansökt hos Energimarknadsinspektionen om ett så kallat bindande besked som kan ge oss en egen rådighet över hela elnätet i stadsdelen, berättar Jonas Tannerstad.

Läs också: Öbo har mer än halverat sin energiförbrukning.
Jonas Tannerstads 5 steg mot halverad elanvändning

Att det blir flera olika typer av verksamheter i området gör det möjligt att utnyttja de olika hyresgästernas effektkurvor. Energisystemet i Tamarinden blir unikt i sitt slag och beräknas bidra till att halvera områdets effektbehov samtidigt som energiförbrukningen blir 30 procent lägre än för jämförbara områden.