Logga in

Sex spartips från energigurun – så kapas elnotan

Publicerad
17 okt 2022, 05:50
| Uppdaterad
3 nov 2022

Vad sägs om att få var fjärde minuts duschning gratis? Här är energiexperten Roland Jonssons sex snåla tips för att spara el i villan.

1. Nattladdad varmvattenberedare

Varmvattenberedaren går nattetid med en elpatron men den kommer att kopplas om när jag kopplar in min nyinköpta pelletsbrännare. Idén med nattladdning användes flitigt tidigare i Stockholm då elnätstaxan var tidstariff med högre pris på dagen. Då styrdes detta med hjälp av ett kopplingsur från elnätsbolaget.
Det jag gör nu är att styra samma kontaktor med ett eget kopplingsur.
Jag tittar också på möjligheten att låta den styras av en så kallad behovsbox. Då är kontaktorn dragen när elen inte är så dyr i stället för som nu med fasta tider på natten.

På besök i Roland Jonssons villa:
Energiguruns udda lösningar för att spara el

Extrem efterfrågan
Elbolagen som stänger dörren för nya solcellskunder

2. Värmepump med kombidrift

Värmepumpen, en luft/vattenvärmepump av märket CTC, är frekvensstyrd (effektstyrd) och kopplad direkt mot värmesystemet utan växelventiler eller tankar för att hålla nere energianvändningen och ha få rörliga delar.
Om värmepumpen inte räcker kopplas oljepannan in som spets. Vintern 2021-2022 användes 100 liter olja/diesel.
När min nyinköpta pelletspanna kopplas in kommer den att styras av värmepumpen och starta vid behov. Oljepannan kommer nog att få stå kvar för att kunna köras vid strömavbrott via en batteribackup (inte köpt än).


3. Spillvattenvärme

Jag har länge lobbat för avloppsvärmeväxlare/spillvattenvärmeväxlare. Att de inte har fått större genomslag i Sverige förstår jag inte. I Tyskland återvinner exempelvis Ikea 70 procent av spillvattnet i ett varuhus i Berlin.
Med en avloppsvärmeväxlare kopplad till duschen blir var fjärde minuts duschning gratis och till skillnad från solpaneler syns den inte.
Jag har ännu inte installerat den nya avloppsvärmeväxlaren i huset eftersom jag inte hittat rätt typ av behållare för ändamålet. Det ska vara en dubbelmantlad tank med bottenutlopp.

4. Ventilation

Huset hade tidigare självdrag men nu är det F, frånluft.
Jag är ju en stark förespråkare av FTX men huset behöver vara tätare för att det ska fungera bra. Det är ett starkt önskemål att det ska bli så och då ska det helst vara HSBFTX (GeoFTX) som ger mindre toppeffekt och bra svalka sommartid. Det är ingen nackdel att tilluften är filtrerad och tempererad

5. Elavtalet

Jag har Nordpool timspot så vid lunch vet jag elpriset dagen efter och styr anläggningen efter det.Ett bra tips är att se över elabonnemanget. I Nynäshamn, där jag jobbar som konsult nu, gjorde Ellevio fel och kunderna fick betala 4 000 kronor mer per år än vad de skulle göra.

Krönika
Hur mycket ska Svenska kraftnät dra in på elprischocken?

6. Belysning

Led, såklart. Ledbelysning drar så lite el att det knappast är lönt att bråka om lampor som är tända. Jag hade en timer kopplad till belysningen tidigare men det visade sig att den drog mer el än