Logga in

Är det ok att byta T5 och T8 mot led-lysrör?

Publicerad
14 sep 2022, 08:44
| Uppdaterad
15 sep 2022

Hmm, hur gör vi när de gamla T5- och T8-lysrören försvinner… Får man byta ut dem till led-lysrör?

Fråga Fredrik Byström Sjödin

Fredrik Byström Sjödin är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Mejla din fråga direkt till fredrik.sjodin@in.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Fråga:

T5- och T8-lysrör ska ju fasas ut snart. Får man byta ut dem till led-lysrör?

Svar:

Ja. Men det är förenat med ganska strikta regler. Om du ska byta ut vanliga lysrör till LED-lysrör är du skyldig att följa instruktionerna som alltid ska följa med konverteringssatsen.

Om det är uppenbart att armaturen inte kommer att uppfylla säkerhetskraven efter konvertering får du inte utföra arbetet.

Det är tillverkaren av konverteringssatsen som är ansvarig för att armatur och rör tillsammans och var för sig uppfyller all relevant lagstiftning efter ombyggnad när en konverteringssats ska installeras i en äldre armatur. Det innebär att den ska uppfylla de säkerhetskrav som gäller idag, vilket kan vara högre krav än vad som gällde när armaturen först köptes. Tillverkaren är också ansvarig att tillhandahålla instruktioner som är så tydliga att konverteringen görs på det sätt man avsett.

Läs också:
Sakerna du behöver tänka på när T5 förbjuds

Fler expertfrågor:
Får jag mata huset med elbilen vid strömavbrott?