Logga in

”Vi måste få unga att intressera sig för installationsbranschen”

Publicerad
28 jun 2022, 14:19

Som elev är det ibland svårt att få en bild av hur branschen fungerar innan man är där. Installatörsföretagen och VVS-Forum/Elinstallatören ger ut en specialtidning för att locka fler till att bli elektriker och VVS-montörer.

Ska Sverige klara klimatomställningen behövs el, laddstolpar, solenergi,  värmepumpar – och energieffektivisering. Antalet arbetstillfällen för VVS-montörer, elektriker och övriga yrkesgrupper inom installation väntas därmed bli fler. Samtidigt kommer stora årskullar att pensioneras.

Läs också:
Friheten – och tabbarna – när Emil startade elfirma

Läs också:
”Jag är numera den ende i den här landsändan som har kylbehörighet”


– Antalet utbildningsplatser måste bli fler och vi måste få unga att intressera sig för installationsbranschen. Det är viktiga yrken, som gör klimatomställningen möjlig, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

95 procent av medlemsföretagen upplever i dag problem att rekrytera. Bara hälften av gymnasieeleverna hamnar sedan i installationsbranschen. Det är därför viktigt att de elever som går utbildningen får en bra bild av hur deras framtid kan komma att se ut. För om fler på utbildningarna väljer att arbeta i installationsbranschen – istället för att söka sig andra vägar – är en del av problemet med kompetensförsörjningen löst.

Elinstallatören och VVS-Forum ger ut specialtidningar till alla studenter.

– Vi brukar skriva om nya produkter, teknik, metoder och om människor i branschen. Vi visar vilka häftiga yrken de är på väg mot, säger Fredrik Karlsson, chefredaktör.

Specialtidningen till studenter delas ut till alla elever i samband med skolstarten i augusti. Då får de också chansen att teckna en gratis digital prenumeration under studenttiden. Tidningen kommer även att delas ut på gymnasieskolornas öppna hus i oktober.