Logga in

Så gör du elen bombsäker

Publicerad
14 mar 2022, 12:15

Gör du eljobb i förråd eller garage som även är skyddsrum? Undvik tabbarna som kan bli dyra och krångliga att rätta till.

Många av Sveriges runt 65 000 skyddsrum används även i fredstid. Det kan vara allt från förråd, garage och cykelrum till föreningslokaler eller nattklubbar. Och det går alldeles utmärkt förutsatt att två villkor uppfylls:

  • Skyddsförmågan får inte försämras.
  • Utrymmet ska kunna tas i bruk som skyddsrum inom 48 timmar utan hjälp av personal med specialistkompetens.

Det ställer krav på elektriker som gör installationer i de kombinerade utrymmena.  

Lars Gråbergs.

– Tänk till innan, för det kan bli både dyrt och krångligt att rätta till misstag i efterhand, säger Lars Gråbergs som är skyddsrumsingenjör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Han ger fler exempel på vanliga tabbar som upptäcks när myndigheten besiktigar skyddsrum. Många fastighetsägare vill exempelvis ha dörrar monterade som öppnas automatiskt i fredstid, kanske med hjälp av nyckelbrickor. Det är helt ok. Men ibland missar man att automatiken och dörren måste kunna avlägsnas när lokalen ska återställas som skyddsrum. Dessutom ska säkerhetsbrytare finnas installerade. Och demonteringen ska kunna göras av lekmän på ett säkert sätt.

– Du kan inte räkna med att ha tillgängliga elektriker när skyddsrummet ska återställas, säger Lars Gråbergs.

Det är även vanligt att belysningen moderniseras, och även då finns fallgropar.

– Vi har absolut ingenting emot led-lampor och närvarostyrning.  Men ibland missar man att det krävs en omkopplare som gör att belysningen kan styras helt manuellt vid skyddsrumsdrift, säger Lars Gråbergs.

Du kan – nästan – hänga en bil i armaturernas infästningar i Råckstaberget. Foto Jesper Mott

Alla takarmaturer måste även vara säkrade med byglar i stål. Ett skyddsrum kan utsättas för kraftiga skakningar, och de skyddsökande ska inte behöva skadas av att installationer lossnar. Därför finns det särskilda krav även på övriga infästningar.

Elinstallationerna får vara utanpåliggande såväl som infällda. Väljer du utanpåliggande installationskabel är infästning med skruv i plastplugg godkänt. Skjutspik godtas däremot inte, vare sig för fredsel eller installationer som hör till skyddsrummet.

Ibland sker misstag när man borrar hål i skyddsrumsstommen för att skapa genomföringar för nya kablar, kanske för att installera fiber eller rökdetektorer. Tätningen måste stå pall för gas, brand och stötvågor från bomber – något som ibland missas.

– Innan man gör någon form av håltagning är det oerhört viktigt att man tar reda på vad som gäller, kanske genom att kalla in en skyddsrumssakkunnig person, poängterar Lars Gråbergs.

Några krav på reservkraft finns inte i så kallade normalskyddsrum, alltså de vanliga betongskyddsrum för runt 100 personer som finns i källaren till många flerbostadshus. Luftomsättningen kan säkras ändå.

– Alla ventilationsaggregat kan handvevas. Luftomsättningen är ju en vital del i skyddsrummet, och man får räkna med att strömmen kommer och går, säger Lars Gråbergs.

I Sverige finns även ett antal betydligt större skyddsrum i bergrum, varav flera används som parkeringsgarage i fredstid. Där krävs så pass kraftfulla fläktaggregat att handvevar inte förslår. Istället ska det finnas reservkraft som kan köra utan avbrott i minst tre dygn.

Elbilsladdare i garage då? Ja, det blir allt vanligare, och alla genomföringar och infästningar ska uppfylla kraven. I övrigt finns inga särskilda regler kring laddare. 

Elinstallationerna i Råckstaberget:
”Du kan nästan hänga upp en bil i infästningarna”

De felgrepp som görs i skyddsrum går att återställa, men det blir både dyrare och krångligare än att göra rätt från början. 

–  Om du är det minsta tveksam så ta reda på vad som gäller. Att gissa är sällan den optimala lösningen, säger Lars Gråbergs.