Logga in

”Du kan nästan hänga upp en bil i infästningarna”

Publicerad
27 jun 2016, 11:25
| Uppdaterad
4 mar 2022

Kabelgenomföringarna står pall för ett bombnedslag, det finns massor av strömlösa vägguttag och du kan – nästan – hänga en bil i armaturernas infästningar. Kraven på elinstallationen i Råckstaberget är li­te annorlunda än i vanliga garage; det här bergrummet ska även kunna användas som skyddsrum för 1 400 personer.

lED-armaturerna dinglar öppna i taket när ­Elinstallatören promenerar 18 meter ner i Råckstaberget. Spänningssättning pågår. Först om några veckor öppnar det totalrenoverade parkeringsgaraget under det gamla Vatten­fallområdet i västra Stockholm.

– Vi har extra allt på alla infästningar, och du kan nästan hänga upp en bil här, skämtar Magnus Moberg på Mforce, ­projektets ledande montör.

Han pekar på en armatur som ska hänga kvar i taket även om en bomb skulle träffa berget. I ett vanligt garage hade det räckt med två expandrar för att hålla fast de vinklade profiljärnen. Här sitter fyra stycken M8-­expandrar vid varje vinkeljärn. Längre expandrar är inget alternativ – djupare än 60 mm är det inte säkert att borra på grund av asbest.

Så länge det råder fredstid ska drygt 50 bilar och 8 motorcyklar kunna parkera i garaget. Platserna är efterlängtade – fler än 70 personer står i kö. Men bergrummet ska även kunna fungera som skyddsrum för drygt 1 400 personer om det skulle uppstå ett nödläge i framtiden.

– Här är det både hängslen och livrem som gäller.

Magnus Moberg, projektets ledande montör

Det kombinerade garage och skyddsrummet byggdes redan under kalla kriget på 1960-talet, men har stått oanvänt på senare år. Vattenfall lämnade området 2012, och i fjol köpte Stockholm Parkering anläggningen. Sedan dess har alla gamla installationer här nere i berget rivits ut.

Nyinstallationen av el och tele görs av Mforce, som har haft tio montörer på plats när arbetet var som mest intensivt.

Vid Elinstallatörens besök är installationen i stort sett klar, och två av de sex undercentralerna har börjat spänningsättas. Nu återstår lite trixande för att säkerställa att ljuset tänds och släcks på rätt sätt när IR-detektorerna reagerar på en bil eller människa.

Sedan ska samtliga cirka 170 LED-armaturer förses med två byglar vardera i rostfritt stål. Allt enligt SR15, som skyddsrumsreglerna heter.

– Här är det både hängslen och livrem som gäller, säger Magnus Moberg.

Skyddsrum är en ny nisch för Mforce. Men projektledare Linus Nilsson har gjort installationer i skyddsrum tidigare.

– Det är lite annorlunda krav när det gäller infästningar och hållfasthet, men inga större tekniska svårigheter, säger han.

Ett specialkrav är den blå gummitätningen vid kabelgenomföringarna, som ska stå emot brand och gas såväl som stötvågor. Och serviscentralen har fler omkopplare än normalt. De behövs för att kunna slå om anläggningen från normaldrift till skyddsrumsdrift.

– Det är lite annorlunda krav när det gäller infästningar och hållfasthet, men inga större tekniska svårigheter.

Projektledare Linus Nilsson

Då ska många funktioner kunna styras från bergrummets lilla expeditionsrum. Här står Jimmy Jonell och installerar kraftmatningen till indikeringen som visar om dörrarna är öppna eller stängda. I expeditionen kan man även styra belysningen manuellt och prata med personer som vill bli insläppta i skyddsrummet via porttelefonen som Mforce har installerat. Ett högtalarsystem för att ropa ut meddelanden ingår också i entreprenaden.

I ett annat rum ska ett reservkraftaggregat snart monteras. Det ska stå redo att startas av ett batteri om strömförsörjningen skulle slås ut. Bränslet i dieselcisternen ska räcka för 14 dagars drift.

En annan sak som skiljer Råckstaberget från andra garage är alla dubbeluttag längs väggarna. Det finns 54 stycken, fler än antalet parkeringsplatser. Men här ska inga elbilar ladda. Uttagen är inte ens spänningssatta i normal­fallet – först i skyddsrumsdrift slås strömmen på.

De horisontella kablarna till vägguttagen är fästa med monteringsjärn i stället för med klamrar – ett förslag från Linus Nilsson, som ofta använder monteringsjärn i installationer i industrin.

– Det blir rakare och snyggare. Samtidigt blir installationen enklare och det blir smidigare om man behöver göra framtida kabeldragningar i anläggningen, säger han.
Längs en annan vägg finns sex stycken enfas 16 A normalladdare för elbilar. De följer standarden Mode 3 typ 2 och har ett effektuttag på 3,7 kW.

– Det blir rakare och snyggare. Samtidigt blir installationen enklare och det blir smidigare om man behöver göra framtida kabeldragningar i anläggningen.

– Om det efterfrågas fler laddplatser i framtiden så installerar vi fler, säger Fredrik Söderholm som är avdelningschef på Stockholm Parkering.

Han berättar att det är ganska ovanligt att renovera sådana här bergskyddsrum och använda dem som garage.

– Det är dyrt. Vi skulle exempelvis inte satt in ett sånt här dieselaggregat i ett vanligt garage, säger han.

Investeringskostnaden är cirka 325 000 kronor per bilplats i det renoverade Råckstaberget. Det är visserligen billigare än att spränga för att bygga ett helt nytt bergsgarage – då blir kostnaden runt 500 000 kronor per plats. Men det är betydligt dyrare än att bygga parkeringsplatser ovan jord. Ett stenkast från Råckstaberget ligger exempelvis P-Hus Råcksta som fick en tillbyggnad i fjol. De nya platserna kostade 186 000 kronor vardera.

– Samtidigt har ett bergrum 100 års livslängd, ungefär dubbelt så långt som en betongbyggnad ovan jord, säger Fredrik Söderholm.

FAKTA

MForce

Ort: Stockholm.
Grundades: 2013.
Antal anställda: Cirka 50.
Inriktning: Installationsentreprenader inom el, automation, kraft, tele och säkerhet.

FAKTA

Skyddsrummet

•  Plats för 1 440 personer
•  Klarar fullträff av artilleri, ­projektiler eller 500 kg minbomb
•  In- och utgående kabel­genomföringar är gas- och stötvågssäkra
•  54 dubbeluttag
•  Reservkraftaggregat med ­dieselcistern för cirka 14 dagars drift
•  Egen borrad brunn och ­kommunalt vatten
•  Stötvågsport, vikt 35 ton.

FAKTA

Garaget

•  53 vanliga p-platser
•  4 uppställningsplatser
•  8 mc-platser
•  6 normalladdare(16A en-fas) för elbilar uttag typ 2 mode 3.