Logga in

Hur ska vi arbeta med bristfälliga underlag?

Publicerad
27 okt 2021, 05:39

­Fråga: Jag upplever att det många gånger förekommer bristfälliga underlag för oss elektriker. Det kan vara allt från entreprenader till besiktningsanmärkningar. Hur ska vi kunna arbeta utifrån underlag som inte håller måttet?

Svar: Tråkigt att du råkat ut för bristfälliga underlag. Här går det inte att ge ett generellt svar då eventuella brister kan variera rejält från fall till fall.

Mer i ämnet:
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Med erfarenhet från potentialutjämningsområdet, där underlagen kan dra åt många olika håll, är mitt bästa tips att ta ett tidigt möte med exempelvis beställaren. Ställ frågor redan när förfrågningsunderlaget kommer ut och lyft frågor på byggmöten tidigt i processen. Ibland kan även hjälp av jurister behövas.

Quiz:
Testa dig själv: Kan du hierarkin inom elsäkerhet?