Logga in

Så ska stöldgodstrafiken till utlandet stoppas

Publicerad
28 jun 2021, 09:48

Stöldgods från byggarbetsplatser har länge kunnat föras ut ur landet, eftersom tullen saknar befogenhet att stoppa trafiken. Men en ny lag ska sätta stopp för kriminaliteten.

STÖLDGODSET FRÅN BYGGARBETSPLATSERNA som transporteras ut ur landet behöver i dag inte ens smugglas ut. Tullen får inte göra någon utförselkontroll av godset.

Bravida, Assemblin och Caverion är hårt drabbade av stölder
Stölder på byggarbetsplatser har ökat med 60 procent på fem år

DNA-märkning är en förebyggande metod
“Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

Men det ska det bli ändring på, nu ska tullen kunna gripa misstänkta personer och beslagta stöldgods.

Lagen träder i kraft 1 augusti 2021 och väntas få betydelse för bygg- och installationsbranschen. Det stjäls för omkring två miljarder kronor årligen på byggarbetsplatser.

Bravida i Malmö har drabbats av många inbrott
Tvingas köpa nya verktyg efter varje inbrott

Göteborgsföretaget APS Drift & Underhåll har haft inbrott otaliga gånger på olika byggarbetsplatser, även om coronapandemin har gjort att stölderna minskat.

Oscar Stenström, APS Drift & Underhåll i Göteborg. Foto: Sören Håkanlind

– Det är bra att tullen äntligen får göra något. Det här kan på sikt få positiva konsekvenser för oss och andra i branschen, säger Oscar Stenström, projektledare på installationsföretaget APS Drift & Underhåll i Göteborg.

Branschföretag, som använder mycket verktyg och maskiner, är extra utsatta för stölderna.

FAKTA/Så kan bygget och bilen skyddas mot stöld

  • Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar.
  • Placera containrar på ett sätt som försvårar angrepp.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta.
  • DNA-märkning är lämpligt på bland annat handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.
  • En förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg rekommenderas.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå).