Logga in

4 814 kr för 3 extra uttag? Helt ok

Publicerad
3 sep 2020, 06:15
| Uppdaterad
29 apr 2021

”Jag känner mig lurad!” skrev kunden när tilläggsarbetet blev dyrare än ursprungliga jobbet. Så här resonerar ARN som ger elfirman rätt.

Lars Gerle.–  Montören har verkligen ställt upp, och det kändes lite orättvist att kunden inte var nöjd. Han ville ha mer än dubbelt så mycket jobb utfört, men förstod tydligen inte att det skulle bli dubbelt så dyrt, säger Lars Gerle, som är projektledare på Bravida Prenad AB i Lund.

Ärendet började när en privatkund ville ha nya uttag installerade i sin bostadsrätt i januari i år. Bravidas montör uppskattade att fakturan skulle landa på cirka 4 000 kronor inklusive ROT-avdrag. Kunden skulle då få ett nytt vägguttag och ett nytt datauttag installerat, och datakabeln skulle spikas på listerna genom lägenheten. Kunden accepterade den muntliga offerten.

Fler Arnfall: Elfirman tog 4 000 kronor för 2 minuter 
Tvist om materialpåslag  

Men någon dag senare kom han på att han ville ha ytterligare tre datauttag. Vad det tilläggsarbetet skulle kosta bestämde de båda parterna aldrig.

Installationsarbetet utfördes, och fakturan landade på 8 814 kronor. Orimligt, tyckte kunden och vände sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. ”Detta bestrider jag då jag känner mig lurad!” skriver han i sin anmälan. Han uppger även att han hade varit tydlig med att han ville bli informerad om priset skulle öka markant.

Bravida Prenad motsatte sig kravet. I sitt svar till ARN skriver företaget att kunden blev informerad om att tilläggsarbetet skulle innebära mycket mer jobb, och att nya ellister behövde installeras för att förlägga kablarna i.

”Information är ju A och O, men ibland är det svårt att veta vad kunderna förväntar sig.”
Lars Gerle, projektledare Bravida Prenad

I juli kom ARN:s beslut – som går helt på Bravida Prenads linje. Nämnden konstaterar att parterna träffat ett avtal om arbete på löpande räkning men att kunden fått ett ungefärligt pris på 4 000 kronor på sin första beställning. För tilläggsbeställningen har Bravida Prenad däremot inte lämnat någon ungefärlig prisuppgift. ”Med beaktande av att tilläggsbeställningen medförde att kablarna behövde förläggas i rör och övriga omständigheter anser nämnden att det debiterade priset är skäligt.” skriver ARN i sin motivering.

Nämnden hänvisar till konsumenttjänstlagen: ”Enligt 36 § konsumenttjänstlagen ska konsumenten när arbetet utförs på löpande räkning betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänst samt omständigheterna i övrigt. En ungefärlig prisuppgift får enligt samma bestämmelse inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg för bl.a. tilläggsarbeten enligt 38 §.”

–  Att Arn beslutade till vår fördel känns bra. Vi hade rätt magkänsla, säger Lars Gerle på Bravida Prenad i Lund.

Han berättar att hans avdelning har runt 5000 arbetsorder per år, varav cirka 250 är mot privatkunder. Det här är första gången som han är med om att en kund vänder sig till ARN.

– Information är ju A och O, men ibland är det svårt att veta vad kunderna förväntar sig. Men de flesta är jättenöjda, och många är tacksamma över att vi dyker upp över huvud taget. Det är ju inte alla företag som jobbar mot privatkunder, säger han.

En del elfirmor vill inte jobba mot privatkunder för att ”det bara blir tjafs”. Vad är din uppfattning?

– Vi ser det inte så. Alla privatkunder är potentiella företagskunder och de allra flesta är som sagt jättenöjda. När det någon gång händer att en kund ringer och har synpunkter, så brukar vi oftast kunna komma överens. Det var bara den här personen som gick till ARN nästan direkt, säger Lars Gerle.