Logga in

Betyder 0,19 ohm att radiatorn är en främmande ledande del?

Publicerad
23 jun 2020, 16:10
| Uppdaterad
18 mar 2021

FRÅGA: Vi projekterade lägenheter för ett tag sedan, och fick nu en anmärkning på att de vattenburna radiatorerna i badrummen inte var skyddsutjämnade. ­Besiktningsmannen hade gjort en mätning mellan en radiator och skyddsjord i ett uttag. Han fick resistansen 0,19 Ω och hävdar att radiatorn är en främmande ledande del. Är den det?

SVAR: Inte nödvändigtvis. Resistansen är så låg att det som mätts upp mycket väl kan vara motståndet i rör, skyddsledare och eventuellt även mätsladdarna. Här gäller det att utreda varför det inte är ordentlig kontakt. Jag skulle tro att besiktningsmannen i sin slutsats lutar sig på en ”grön ruta” i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. 

Mer Ceciliafrågor:
Varför kryllar det av ­gulgrönt på maskinerna?

I avsnitt 411.3.1.2 finns nämligen en grön ruta, alltså en kommentar från SEK:s tekniska kommitté TK64 (Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock). Kommentaren, som enbart finns där som information, slår fast att ”Ledande delar som har en resistans till jord som överstiger 4 kΩ anses inte vara främmande ledande delar.” 

Någon undre resistansnivå anges inte, men slutsatsen blir att ett mätresultat som understiger 4 kΩ alltså kan vara en främmande ledande del. Här gäller det dock att tolka mätvärdet och inte stirra sig blind på siffran 4 kΩ. Och ett så lågt mätvärde som 0,19 Ω är inte en indikation på en främmande ledande del. 

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.