Logga in

Tre personer miste livet i elolyckor 2019

Publicerad
8 maj 2020, 12:54

Antalet anmälda elolyckor ökade med 20 procent i fjol – och även dödsolyckorna var fler än året innan. Det visar Elsäkerhetsverkets rapport.

Under 2019 anmäldes 546 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Att jämföra med 2018 då 456 elolyckor och 335 tillbud kom till myndighetens kännedom. Det innebär att anmälningarna av elolyckor har ökat med 20 procent. Men det ser Elsäkerhetsverket ändå som ett steg i rätt riktning eftersom det finns ett mörkertal av elolyckor som inte anmäls.

Läs också: Döds-elolyckan i Örnsköldsvik: ”Det finns ingenting att skylla på”

Mer nyheter från Elsäkerhetsverket: Nu ska hemmapularna stoppas

– Vi ser positivt på att anmälningsviljan ändå ökar. Det hjälper oss att öka kunskapen om orsakerna till att personer och egendom skadas av el, vilket är en viktig del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Under 2019 omkom tre personer på grund av el, att jämföra med 2018 då en person omkom.

  • En privatperson omkom då han klättrat upp i fackverksstolpe för en 130kV ledning och kom i kontakt med spänningsförande delar.

  • En privatperson omkom då han klättrat upp på ett tåg under färd och kom då i kontakt med spänningsförande delar på tåget.

  • En elnätsmontör omkom då han under felavhjälpning i ett kabelskåp utsattes för strömgenomgång.

Trenden för elrelaterade dödsolyckor är dock att de minskar. Under senaste decenniet har det inträffat mindre än hälften så många dödsolyckor som under föregående tio år.

Strömgenomgång är den vanligaste orsaken bakom elolyckor med hela 94 procent av de som anmäls. Även bland yrkespersoner är det vanligast med strömgenomgång som står för 92 procent av de anmälda elolyckorna.

”Många elolyckor i arbetslivet beror på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning.”

Lars Jansson, elinspektör

Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21–30 år som oftare drabbas av elolyckor.

Det är under verksamheterna elnät/elförsörjning med koppling till nätägare och deras underentreprenörer som de flesta elolyckorna under arbete händer. Elsäkerhetsverket diskuterar därför med nätägare elsäkerhetsfrågor utifrån problemställningar kring innehavaransvaret.

Framförallt är det slarv med rutiner som ligger bakom elolycksfallen. 74 procent av dem beror på ett felbeteende vid arbete.

– Många elolyckor i arbetslivet beror på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, säger Lars Jansson.

Trots att Elsäkerhetsverket får reda på få elolyckor utanför arbete, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt, vet man att cirka hälften av de elrelaterade olyckor som leder till vårdbesök har skett på fritiden. 

Tidigare undersökningar visar att drygt 800 personer om året skadar sig så allvarligt av el att de måste söka sjukhusvård. Av dem är cirka 100 barn som får elchocker från felaktiga vägguttag. 

I årets rapport finns råd och förslag på hur privatpersoner kan minska risken för elolyckor i det egna hemmet. Till exempel finns rubriken Är du en av dem som kopplar el själv? och information om att Elsäkerhetsverket i slutet av maj lanserar en ny digital tjänst som ska stoppa hemmapularna.