Logga in

Det var det här med färgvalet…

Publicerad
17 feb 2020, 07:39
| Uppdaterad
8 apr 2021

Hur smart var det här färgvalet? Och får färgerna verkligen användas så här? Expertkommentator Hagberg reder ut.

– Man kan göra så men det är inte rätt…? En av flera brister efter ett stambyte, skrev Marcus Berlin och la ut en bild på Facebookgruppen Elfel.

Fler analyser:
”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan…?

Elinstallatörens expertkommentator Hagberg konstaterar att diskussionen på Elfel först handlar om wago-kopplingarna i dosan. Flera tyckte att man skulle ha valt en wago med fem öppningar i stället för tre. Det hade lämnat plats för framtida inkopplingar och underlättat arbetet för nästa elektriker, som inte hade behövt byta ut befintlig wago.

Men som flera påpekar så rör det sig om Wago 221, som är öppningsbara med en liten orange spak på ovansidan. De är lätta att snabbt byta ut när behovet uppstår.

– En tumregel är att man alltid ska lämna plats för framtida installationer. Men med dessa 221:or är det hugget som stucket, och jag vill inte säga vad som är rätt eller fel, säger Henric Hagberg.

Läs också:
4 x 1,5 = 6 …eller?

Situationen hade varit en annan om det rörde sig om den wago som inte kan öppnas. Då hade de absolut varit bättre att välja fem öppningar för att lämna plats för framtida inkopplingar.

 Men Henric Hagberg hittar något annat som verkligen är fel i bilden.

– Tittar man noga så ser man att personen som har gjort installationen också har valt lite illa när det gäller vilken färg på ledaren som går till vad, säger han.

Nu vet vi ju inte vad som är vad i installationen eftersom vi bara ser en bild på dosan. Men vi kan anta att de två översta wagokopplingarna är olika tändtrådar. I den vänstra har någon satt på en vit slang på den gulgröna ledaren för att maskera den och kopplat ihop den med en brun ledare.

Vad säger regelverket om att använda gulgrön till annat än jord? För det första säger ELSÄK-FS 2008:1 att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Och i standarden SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna utgåva 3 under 514.3.1Z2-Skyddsledare står följande klart och tydligt: “Skyddsledare ska identifieras med färgkombinationen grönt och gult. Denna färgkombination ska inte användas för andra ändamål.”

– I Elfel är det ingen diskussion om det. Där är vi nog alla överens, slår Henric Hagberg fast.

Quiz:
Har du koll på potentialutjämning?

Men i den högra wagon är det samma fenomen fast med en blå ledare ihopkopplad med en svart. Och här vet vi inte om det är den blå som exempelvis agerar tändtråd eller om den svarta ska agera neutralledare. Men vi förutsätter det förstnämnda och kollar lite närmare på vad regelverken säger.

 I Elinstallationsreglerna 514.3.Z4-Användning av blå ledare för vissa tillämpningar står det så här: “I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, kan en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare”.

– Jag anser att det finns risk för förväxling av neutralledare och tändtråd i dosan då de har samma färger, säger Henric Hagberg.

 Wagon i mitten av dosan har flera blåa ledare, som förmodligen är flera neutralledare sammankopplade. Vi har även en wago i mitten där blå, vit och svart ledare är ihopkopplat.

– Den är också lurig. Jag tycker att elektrikern skulle ha gjort ett annat färgval eller kabelval vid installationen för att minimera risken för förväxling så mycket som möjligt. Särskilt när skrivningen i Elinstallationsreglerna är så pass tydlig som den är, säger Henric Hagberg.

Följer man standarden Elinstallationsreglerna så har man uppfyllt kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis och man har uppfyllt föreskrifternas krav. Standarder är bara ett hjälpmedel för att uppfylla kraven. Det är frivilligt att använda standarder men om du inte väljer att följa dem så måste du på annat sätt kunna uppvisa att installationen är minst lika säker och att det i detta fall inte finns någon risk att förväxla ledarnas funktioner på grund av felaktig färgmarkering. Riskbedömningen och åtgärderna ska dokumenteras, och det är elinstallationsföretaget som har bevisbördan.