Logga in

”Märkningen ska vara permanent”

Publicerad
9 dec 2019, 10:24

Märkning inuti eluttag som är instansad i plasten i stället för tryckt med färg blir svårare att läsa, tycker elektriker som hört av sig till tidningen. Varför görs inte all märkning med färg? Vi ställde frågan till en av leverantörerna.

Otydlig märkning försvårar installationsarbetet, tycker elektriker som hört av sig till tidningen. Vi ställde några frågor om märkning och annat praktiskt till Sören Kling, produktchef lågspänning hos ABB (som nyligen vann priset för Årets Elnyhet efter att ha lyssnat på installatörerna).

Varför är märkningen inuti nya eluttag, för koppling av L, N, jord, med mera, allt oftare instansad i plasten i stället för tryckt med färg?

Sören Kling– Generellt sett finns flera anledningar till detta, så orsaken kan variera. En anledning är miljöaspekten. De flesta fabrikanter vill minska miljöbelastningen och i det längsta undvika hantering av kemikalier som i detta fall är färg. Ett sätt att eliminera färg är att gjuta in texten i produkten. En annan aspekt är att märkningen ska vara permanent och svår att få bort. Att gjuta in texten ger även här bästa tänkbara märkning som är mycket svår att få bort.

Har det med någon standard att göra?

– Standarden anger att detta ska märkas på produkten, med det finns friheter kring hur man gör själva märkningen. Dock framgår att märkningen ska vara permanent (sitta bra), och som lösning på detta är den ingjutna märkningen ypperlig.

Märkning är viktigt: Så lätt felkopplas ”norska spisdonet”

Elektriker upplever att det är svårare att se märkningen när den är gjuten i plasten i stället för tryckt med färg. Hur ser ni på det?

– Det är naturligtvis inte bra när märkningen syns dåligt, och det kan till och med bli fel om man inte kontrollerar märkningen noggrant. Själva försöker vi jobba med att få till en bättre kontrast genom att använda lasermärkning. Det görs med en maskin som ”bränner” in text på plastmaterial. Men även här finns det utmaningar då plasten som isolator och mekanisk hållare inte alltid är optimal att lasermärka på.

Finns några risker med dålig märkning? Kan det riskera elsäkerheten?

– Visst finns det risker förknippat med märkningar som är svårlästa. Men man ska alltid kontrollera att man anslutit produkten korrekt, det är en del av installationsarbetet.

Fler otydliga produkter: En riktig elektriker ska klara att koppla en X-plint, men…

Elektriker som hört av sig till tidningen menar även att det finns problem med att produkter blir allt mindre och därmed svårare/pilligare att montera. Extra svårt är om något behöver justeras i efterhand i exempelvis en snabbkoppling. Då kan man behöva vara två personer för att klara det – en som håller och en som skruvar. Varför måste allt vara så smått?

– Ja det finns, eller har i vart fall funnits, en tydlig trend att produkter blir mindre och mindre. Vad som styr detta är både en kostnadsoptimering, marknaden pressar priserna nedåt, men det är också för att göra det möjligt att montera på platser som varit otänkbara innan. Vi försöker underlätta montaget så långt det går. Men det finns utmaningar, naturligtvis, och det finns i alla branscher inte bara i elbranschen.

Är det en bestående trend, tror du? Vartåt går utvecklingen annars, som du ser det?

– Utveckling pågår hela tiden så jag ser hoppfullt på framtiden. Vi kan alltid bli ännu bättre på att lyssna på installatörer och stämma av vad de har för problem, så kommer branschen att utvecklas både vad gäller produkter och installationsmetoder.

Inte alltid elektriker på plats: Så ska hemmapularna stoppas

Har du några råd till elektriker som har svårt att se märkningen, eller som tycker prylarna har blivit för små och pilliga?

– Jag har inga ”snabb-råd” att ge installatören i dagsläget. Vad jag verkligen vill är att vi har en öppen dialog så att vi leverantörer och elbranschen generellt får veta vad som upplevs som fel och brister med dagens produkter. Jag vet att denna dagliga kommunikation hjälper oss leverantörer att få fram bättre produkter som är enklare att installera och även bra för miljön – bättre för ett hållbart samhälle.