Logga in

Varannan man har fulelat

Publicerad
11 nov 2019, 08:02

Många utför olagliga elinstallationer. Få bekymrar sig om risken för elbränder.

Uppdaterad.

32 procent av svenskarna har utfört minst en olaglig elinstallation. Det visar en ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen.

Mer hemmafix: ”Herren i huset skruvade på sig när jag frågade vem som installerat”

Männen är kraftigt överrepresenterade. På frågan ”Har du någon gång genomfört en elinstallation utan behörighet?” svarar 52 procent av männen ja på frågan om de någon gång har utfört en olaglig elinstallation. 19 procent har gjort det flera gånger. Motsvarande siffror bland kvinnorna är 11 respektive 3 procent.

Samtidigt är det få som är bekymrade över att elinstallationerna därhemma skulle kunna utgöra en brandrisk.Det visar nästa fråga som lyder ”Är du orolig eller inte orolig över att elinstallationerna i ditt hem utgör en brandrisk?” . 92 procent av de svarande uppger att de inte är särskilt oroliga eller inte oroliga alls. 6 procent är ganska oroliga. Även här syns en könsskillnad. Kvinnorna är något oroligare än männen.

”Oroväckande att så många som var tredje svensk riskerar sitt och andras liv”
Bo Lundin, Brandskyddsföreningen

– Undersökningen tyder på en utbredd okunskap, många är inte medvetna om de möjliga konsekvenserna av en felaktig elinstallation, säger Bo Lundin, som är ansvarig för skadeprevention i fastigheter på Brandskyddsföreningen, i ett uttalande.

Mer fulel: Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden 

De vanligaste obehöriga elinstallationsarbetena är nyinstallation av fast anslutna lampor, nya strömbrytare och eluttag. Kabeldragning och installation av dosor förekommer också, enligt Elsäkerhetsverkets statistik.

Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder per år, och år 2017 uppgick försäkringsbolagens kostnader på grund av bränder som orsakats av elfel till 366 miljoner kronor. Ju äldre en bostad är desto större är risken för elbrand.

Mellan 10 till 20 personer omkommer varje år på grund av elbränder och elolyckor i bostäder. Cirka 800 personer skadas så allvarligt att de tvingas uppsöka akuten.

Läs mer: Elsäkerhetsverkets plan för att minska fulelen

– Det kanske inte är du själv som drabbas av en elbrand, det kan vara barnfamiljen som flyttar in efter dig. Det är oroväckande att så många som var tredje svensk riskerar sitt och andras liv, och vi välkomnar att regeringen gett Elsäkerhetsverket ökade anslag för att bland annat fokusera på frågan, säger Bo Lundin.

1000 personer svarade på frågorna i den webbaserade Sifoundersökningen som genomfördes i september 2019.

Rättsfall: Tingsrätten dömer hussäljare till skadestånd på halv miljon för farlig fulel