Logga in

Problemfilialer i Stockholm sänke för Bravida – varslar elpersonal

Publicerad
6 nov 2019, 14:34

Bravida presenterade i dag delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen i Sverige ökade med 6 procent till cirka 2,4 miljarder kronor. Tillväxten förklaras av förvärv. Den organiska tillväxten var negativ och minskade med 1 procent.

Samtidigt sjönk ebita-marginalen under det tredje kvartalet till 6,3 procent, jämfört med 6,7 procent samma period 2018.

Projektselektering i verksamheten i Stockholm förklarar den negativa organiska tillväxten. Den minskade marginalen beror på projektnedskrivningar, också i Stockholm.

Att lägga ner verksamhet är förstås alltid det sista alternativet, men i vissa fall måste vi göra det.

Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.

Lista 2019: 14 elinstallatörer är superföretag

Bravidas Stockholmsverksamhet har under en längre tid haft en negativ resultatutveckling.

– Det gäller inte hela verksamheten i Stockholm. Vi har två regioner inom el i Stockholmsområdet. Den ena är lönsam och den andra inte, men de verkar på samma marknad, förklarade koncernchef Mattias Johansson under presentationen av delårsrapporten.

Den dåliga lönsamheten beror därmed inte på ökad konkurrens eller på att marknaden har försämrats.

– Det är relaterat till vissa filialer inom el. Vår produktivitet är inte tillräckligt hög där. Vi planerar och genomför inte projekten tillräckligt bra. Det beror inte på yttre omständigheter utan på att vi själva presterat dåligt.

Företagande: Johan försökte förhandla med IT-kaparna om att få igen sin låsta server

Lönsamhetsproblemen har funnits en längre period. Ett antal åtgärder har redan vidtagits för att förbättra resultatet i Stockholm, exempelvis stängning av olönsamma avdelningar, selektivt anbudslämnande och ett ökat fokus på projektledning och styrning.

– Trots alla åtgärder har vi inte sett den förväntade förbättringen av resultatet. För att vi ska vara konkurrenskraftiga framöver har vi beslutat oss för att omstrukturera de berörda verksamheterna genom att säga upp personal. Jag kan inte berätta mer om detta ännu eftersom förhandlingar pågår med facken, sa Mattias Johansson.  

Han aviserade att en av de berörda filialerna kommer att läggas ner och att andra åtgärder kommer att genomföras i ett antal andra filialer.

– Att lägga ner verksamhet är förstås alltid det sista alternativet, men i vissa fall måste vi göra det, sa Mattias Johansson.

Förvärv: Bravida köper AM Elektriska AB

Ledningens bedömning är att omstruktureringen kommer medföra en engångskostnad om cirka 60 miljoner kronor som kommer att belasta fjärde kvartalet i år. Det handlar både om kostnader för uppsägningar, lokaler och för att avsluta pågående projekt.

Bravidas bedömning är att marknaden är fortsatt god i Stockholmsområdet.