Logga in

”Bravidas tillväxt som bortblåst”

Publicerad
22 jan 2019, 11:22

Affärstidningen Börsveckan slopar köpråd på Bravida efter besvikelse i kvartalsrapport.

Under 2018 gick Bravida-aktien bättre än Stockholmsbörsens breda index, och Börsveckan beskriver bolaget som ”en god sparaktie för den långsiktige”. Bolagets rapport för tredje kvartalet visade en tillväxt på 13 procent, och en rörelsemarginal som stärktes från 5,7 till 6 procent. Detta ledde till en 20-procentig ökning av rörelseresultatet.

Bravida stänger filial

Nu konstaterar affärstidningen att även om företagets verksamhet är stabil i grunden, så ”var tillväxten som bortblåst” under fjolårets tredje kvartal, med oförändrad orderingång.  Samtidigt börjar byggkonjukturen vika, vilket lär ge hårdare priskonkurrens på marknaden.

Bravida är visserligen marknadsledande i både Sverige och Norge, och har klarat den sjunkande bostadsmarknaden bättre än många andra aktörer i byggkedjan. Men företagets goodwill-tillgångar har ökat kraftigt till motsvarande 160 procent av det egna kapitalet, och där finns risk för nedskrivningar om konjunkturen försämras kraftigt.

”Det är ovanligt att vi stänger en filial”

Den svenska ekonomins sjunkande tillväxt kan också leda till minskade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur, vilket sannolikt skulle drabba Bravida hårdare än avmattningen på bostadsmarknaden.

Börsveckan räknar med att Bravidas totala tillväxt stannar runt 11 procent för 2018, men bedömer utifrån den minskade orderingången att företagets tillväxt sjunker till runt 5 procent för helåret 2019. Tidningen sänker därför sitt aktieråd från ”köp” till ”avvakta”.

Bravidabossen: Skippa dåligt betalda jobb