Logga in

När dvärgbrytaren är i läge 0, men …

Publicerad
23 okt 2019, 14:27

Här är filmklippet som visar varför elsäkerhet aldrig får bli slentrian.
– Det är lätt att bli nonchalant efter några år i yrket. Här talar jag av egen erfarenhet, säger expertkommentatorn Henric Hagberg.

– Det här kan inte vara så vanligt fel? skrev Simon Landin och publicerade en film på Facebookgruppen Elfel.

Läs mer: En riktig elektriker ska klara att koppla en X-plint, men…

Klippet visar hur han mäter med en spänningsprovare på en dvärgbrytare i en elcentral – och när han bryter ligger fortfarande spänning kvar på den utgående sidan av dvärgbrytaren.

Inte bra alls, kommenterar Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg. Så här lyder hans analys: Att dvärgbrytaren inte bryter spänningen när man slår av den är uppenbart. Orsaken känner vi däremot inte till. Det kan röra sig om ett fabrikationsfel, ett måndagsexemplar eller något annat. Flera andra kommentartorer skriver att de har råkat ut för liknande problem med dvärgbrytare av flera olika fabrikat.

Årets mest lästa elfel: 4 kvadrat x 1,5 = 6 kvadrat …eller?

Henric Hagberg konstaterar att ingen tillverkare vill leverera produkter som inte fungerar på rätt sätt. Särskilt inte när det handlar om säkerhetsprodukter som den här dvärgbrytaren.

– Men självklart kan det bli fel på produkter och material. Och de felen upptäcks om man som elektriker utför kontroller på rätt sätt, säger han. 

Innan man påbörjar ett arbete på en elektrisk anläggning så finns det en metod beskriven i standarden SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar del 6.2 Arbete utan spänning att följa. Där framgår det mycket tydligt att man ska:

1.    Frånskilja

2.    Skydda mot tillkoppling

3.    Kontrollera att driftspänningen är frånkopplad

4.    Jorda och kortsluta

5.    Anbringa skydd mot närbelägna spänningssatta delar

Mer elfel: Åtta slangar in i dosan – nytt rekord?

Henric Hagberg förtydligar: Man ska först bryta den grupp som arbetet ska utföras på. Sedan låsa eller skydda så att den gruppen inte spänningssätts av misstag innan arbetet är färdigt. Därefter kommer den viktigaste punkten: att mäta om det har blivit spänningslöst. “Att mäta är att veta” är ett känt uttryck inom elläran. Så gäller även här.

– Tänk om Simon Landin inte hade gjort en mätning efter han slagit av dvärgbrytaren? Då hade det fortfarande varit full spänning på gruppen, och den som ska jobba hade kanske fått en strömgenomgång. Värsta tänkbara scenario hade varit att personen blev allvarligt skadad med dödlig utgång, säger Henric Hagberg. 

Därför är han tacksam för att den här typen av videoklipp publiceras i Elfel. Dels visar det andra elektriker att det faktiskt kan bli fel på apparaterna, dels påminner det om vikten att följa SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar.

Läs mer: En och en halv elcentral blir sågad

– Elsäkerheten får inte bli slentrian. Det är lätt att bli nonchalant med tiden efter några år i yrket. Här talar jag av egen erfarenhet, säger Henric Hagberg.

Skötsel av elanläggningar är en kurs som man brukar rekommenderas att gå vid behov. Henric Hagberg förespråkar att elektriker ser till att gå den utbildningen var tredje-fjärde år för att ständigt hålla sina kunskaper om elsäkerhet à jour.

– Det finns liksom ingen anledning att inte tänka elsäkert, säger han. 

Läs mer: ”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan?

Han poängterar även att den här typen av inlägg på Elfel kan göra stor nytta som utbildningsmaterial i skolorna. När Henric Hagberg själv jobbade som lärare på El- och energiprogrammet brukade han visa klipp för eleverna så de fick se med egna ögon vilka fenomen som kan uppstå. Det gav mer än att som lärare bara talar om vad som kan hända.

– Jag påtalade även detta i min kommentar och tackade för klippet, vilket många säkert skrev under på för min kommentar genererade många “likes”. Betydligt fler än vad kommentarer på Elfel brukar få om de inte är ett skämt eller rolig kommentar, säger han.